ANITA - Policja Pomorska

ANITA

1 maja 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Zaawansowane narzędzia dw. z nielegalnym handlem przez Internet” – ANITA („Advanced Tools for lighting oNline Illegal Trafficking”). Projekt realizowany przez okres 36 miesięcy zakłada opracowanie nowego, opartego na wiedzy i ukierunkowanego na użytkownika systemu badawczego, służącego zwalczaniu nielegalnego handlu narkotykami, podrabianymi lekami oraz bronią palną.

Projekt ANITA to kolejne przedsięwzięcie KWP w Gdańsku realizowane w ramach Programu Horyzont 2020, realizującego projekty przyczyniające się do rozwoju sektora badań i innowacji. Liderem projektu jest Engineering- Ingegneria Informatica SPA (Włochy)

W skład powołanego konsorcjum wchodzi 17 partnerów, jednostki Policji ( Polska, Serbia, Wielka Brytania, Holandia, Bułgaria oraz Belgia), europejskie uczelnie oraz podmioty biznesowe. Budżet projektu wynosi 4 999 580,00 euro, z czego budżet KWP w Gdańsku wynosi 72 812,50 euro.

W dniach 25-26 maja br. w Rzymie odbyła się konferencja otwierająca, w której uczestniczył kom. Arkadiusz Radomski z Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego KWP w Gdańsku.

www.anita-project.eu


horyzont 2020 - anita - logo


Realizacja Projektu:

Powrót na górę strony