Spotkanie uczestników projektu badawczo-naukowego „ANITA” w Sofii - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Spotkanie uczestników projektu badawczo-naukowego „ANITA” w Sofii

Data publikacji 19.04.2019

W dniach 26-27 marca 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie ogólne uczestników projektu badawczo-naukowego „ANITA” finansowanego ze środków europejskich w ramach Programu „Horyzont 2020”. Tym razem gospodarzem spotkania była Generalna Dyrekcja do Walki ze Zorganizowaną Przestęczością w Sofii (The General Directorate for Combating Organized Crime). Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku reprezentował koordynator merytoryczny projektu nadkom. Arkadiusz Radomski z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego.

Głównym celem projektu „ANITA”, który rozpoczął się w maju 2018 roku jest poprawa możliwości wykrywczych organów ścigania poprzez dostarczenie zestawu narzędzi i technik skutecznego monitorowania i zwalczania nielegalnego handlu w Internecie.

W trakcie spotkania omawiano funkcjonalności powstających narzędzi w kontekście ich najlepszego dopasowania do oczekiwań oraz ram prawnych organów ścigania z uwzględnieniem przepisów związanych z ochroną danych osobowych. Ponadto przedstawiciele partnerów technicznych oraz organów ścigania z krajów uczestniczących w projekcie przeprowadzili symulację czynności wykrywczych w przykładowych śledztwach pod kątem wykorzystania poszczególnych aplikacji, które będą częścią platformy tworzonej w ramach projektu.

Organizatorem następnego spotkania ogólnego w czerwcu 2019 roku dla uczestników projektu będzie Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.anita-project.eu