Wiadomości

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI KWP W GDAŃSKU REALIZUJĄCYCH PROJEKT ANITA W LIZBONIE

Data publikacji 01.01.1970

Wymiana doświadczeń podczas spotkania przedstawicieli KWP w Gdańsku realizujących projekt ANITA w Lizbonie.

W dniu 21 listopada 2018 r. w Portugalii w Lizbonie odbyły się warsztaty w ramach projektu badawczo-naukowego „DANTE”, których celem była prezentacja możliwości narzędzi mających służyć organom ścigania, a powstających w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich w ramach Programu „Horyzont 2020”. Między innymi przedstawiono oprogramowanie powstające w ramach projektów TENSOR, SURVANT, DANTE i ANITA. Narzędzia mają służyć zaawansowanemu wyszukiwaniu w sieci Internet oraz analizie wielkich baz danych w celu przeciwdziałania, ujawniania i zwalczania przestępczości w Internecie z uwzględnieniem tak zwanego ciemnego Internetu. Ponadto przedstawione narzędzia mają wspierać pracę Policji w wielu płaszczyznach związanych na przykład z analizą zapisów monitoringów miejskich. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku współtworzy jedno z takich narzędzi w ramach projektu ANITA w związku z tym w warsztatach uczestniczył nadkom. Arkadiusz Radomski z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i nadkom. Kinga Dorocińska z Wydziału Wywiadu Kryminalnego.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.anita-project.eu