Projekt „ANITA” - Bruksela - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Projekt „ANITA” - Bruksela

Data publikacji 07.01.2020

Od maja 2018 roku Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku uczestniczy w trzyletnim projekcie ANITA finansowanym ze środków europejskich w ramach Programu „Horyzont 2020, którego celem jest poprawa możliwości wykrywczych organów ścigania. 27 listopada 2019 roku konsorcjum projektu przedstawiło przed przedstawicielami Agencji Rządowej powołanej przez Komisję Europejską - Research Executive Agency - działanie narzędzi, które powstały przez pierwsze 18 miesięcy działań w ramach projektu.

Podczas spotkania koordynator merytoryczny projektu, nadkom. Arkadiusz Radomski z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przedstawił działanie narzędzi do analizy obrazu oraz tłumaczeń multimedialnych, które dzięki informacjom dostarczonym przez organa ścigania poza tłumaczeniem lingwistycznym odkodowują również slang używany przez przestępców podczas komunikowania. Duże zainteresowanie wśród przedstawicieli Research Executive Agency wzbudziło narzędzie prezentowane przez przedstawiciela KWP w Gdańsku w którym analiza obrazu sterowana była ruchem oczu. Ponadto przedstawione zostały możliwości zaawansowanych przeglądarek internetowych również do monitorowania dark netu, działanie platformy dedykowanej organom ścigania, która integruje wszystkie narzędzia i umożliwia ich użycie w prowadzonych postępowaniach, oraz stopień zaawansowania realizacji pozostałych zadań w ramach projektu.

Ocena właściwości realizacji założeń projektowych przez przedstawicieli Reserach Executive Agency była bardzo pozytywna co umożliwia dalszą pracę konsorcjum.

Więcej informacji o spotkaniu i poprzednich wydarzeniach można znaleźć na stronie: https://www.anita-project.eu/events.html a o projekcie na stronie www.anita-project.eu.

  • Projekt „ANITA” - Bruksela
  • Projekt „ANITA” - Bruksela