SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU „ANITA” - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU „ANITA”

Data publikacji 01.01.1970

 W Komendzie Wojewódzkiej Policji  w Gdańsku odbyło się spotkanie uczestników projektu badawczo-naukowego „ANITA” finansowanego ze środków europejskich w ramach Programu „Horyzont 2020”. Celem projektu, który zainaugurowano w czerwcu br. w Rzymie jest poprawa możliwości wykrywczych organów ścigania.

 W Komendzie Wojewódzkiej Policji  w Gdańsku odbyło się spotkanie uczestników projektu badawczo-naukowego „ANITA” finansowanego ze środków europejskich w ramach Programu „Horyzont 2020”. Celem projektu, który zainaugurowano w czerwcu br. w Rzymie jest poprawa możliwości wykrywczych organów ścigania.

Wczoraj komendant wojewódzki w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski uczestniczył w spotkaniu podsumowującym działania KWP w Gdańsku w projekcie „ANITA”. Uczestniczyli w nim także naczelnicy i przedstawiciele wydziałów:  wywiadu kryminalnego, wydziału do walki z przestępczością narkotykową, wydziału dochodzeniowo-śledczego, wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i wydziału do walki z cyberprzestępczością oraz partnerzy projektu -  Peter van de Crommet i Jacques van Wersch z  Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS) z Holandii.

Celem projektu „ANITA”, który rozpoczął się w czerwcu br. w Rzymie jest poprawa możliwości wykrywczych organów ścigania poprzez dostarczenie zestawu narzędzi i technik skutecznego zwalczania w Internecie nielegalnego handlu podrobionymi / sfałszowanymi lekami, bronią itp.

Osiąga się to m.in. poprzez monitorowanie nowych i istniejących rynków internetowych i wsparcie dzięki temu organów ścigania w skuteczniejszych działaniach dochodzeniowych w Internecie. Dotychczas odbyły się już trzy spotkania robocze wszystkich partnerów biorących udział w projekcie „ANITA” – w Rzymie, Holandii i Serbii.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie:

www.anita-project.eu

Podczas spotkania Koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Gdańsku asp. szt. Iwona Glińska zaprezentowała wszystkim uczestnikom szczegóły projektu „TRIVALENT – Przeciwdziałanie terroryzmowi poprzez zbudowanie alternatywnej dla radykalizmu narracji”, omówiła jego cel, rolę KWP Gdańsk w projekcie, zrealizowane i zaplanowane na rok 2019 działania projektowe.