Wiadomości

REALIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU „ANITA” PRZEZ POMORSKICH POLICJANTÓW

Data publikacji 01.01.1970

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku uczestniczyli w spotkaniu partnerów zaangażowanych w realizację projektu . „Zaawansowane narzędzia dw. z nielegalnym handlem przez Internet” – ANITA („Advanced Tools for lighting oNline Illegal Trafficking”) w Belgradzie w Serbii.

W dniach 9-11 października 2018 r w Serbii odbyło się kolejne spotkanie uczestników projektu badawczo-naukowego „ANITA” finansowanego ze środków europejskich w ramach Programu „Horyzont 2020”. Z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, w tym spotkaniu uczestniczyło trzech policjantów kom. Arkadiusz Radomski z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Gdańsku, podinsp. Daniel Zawadziński z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Gdańsku oraz mł.asp. Łukasz Matysiak z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Gdańsku.
Głównym celem projektu „ANITA”, który rozpoczął się w czerwcu br. w Rzymie jest poprawa możliwości wykrywczych organów ścigania poprzez dostarczenie zestawu narzędzi i technik skutecznego zwalczania w Internecie nielegalnego handlu podrobionymi/sfałszowanymi lekami, bronią itp.
Powyższy cel planuje się osiągnąć poprzez:

- monitorowanie nowych i istniejących rynków internetowych;
- ustalanie przestępczych tożsamości w sieciach społecznościowych, przedmiotowe narzędzie ma umożliwiać:
- wgląd w grupy przestępcze związane z handlem nielegalnymi produktami;
- odkrywanie i rozumienie trendów i wzorców zachowań;
- ujawnianie, śledzenie i monitorowanie płatności i transakcji w sieciach kryptowalut. 


Funkcjonariusze KWP w Gdańsku na spotkaniu w Belgradzie przedstawili aktualne trendy w zakresie ww. przestępczości oraz zdefiniowali aktualne procedury stosowane przy zwalczaniu poszczególnych typów przestępstw. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.anita-project.eu

Academy of Criminalistic and Police Studies – Belgrad, Serbia.