Wiadomości

Wymiana doświadczeń podczas spotkania informacyjnego „Horyzont 2020 dla Służb Mundurowych”

Data publikacji 09.05.2019

W dniach 24-25 kwietnia 2019 r. w Konstancinie k. Warszawy przedstawiciele Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Gdańsku uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym „Horyzont 2020 dla Służb Mundurowych – aspekty praktyczne”, którego organizatorem była Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a uczestnikami przedstawiciele z Zespołów Funduszy Pomocowych Komend Wojewódzkich i ABW.

Podczas spotkania omówiono praktyczne aspekty dotyczące programu Horyzont 2020, przekazano informacje, a także problemy związane z realizacją programów. asp.szt. Iwona Glińska przedstawiła główne założenia realizowanych przez KWP w Gdańsku projektów „TRIVALENT – Terrorism pRevention Via countEr-NarraTive (Zapobieganie terroryzmowi poprzez publikacje przeciwdziałające radykalizmowi) oraz „Advanced tools for fighting oNline Illegal TrAfficking – ANITA” (“Zaawansowane narzędzie dw. z nielegalnym handlem przez Internet” – ANITA).

  • Wymiana doświadczeń podczas spotkania informacyjnego „Horyzont 2020 dla Służb Mundurowych”
  • Wymiana doświadczeń podczas spotkania informacyjnego „Horyzont 2020 dla Służb Mundurowych”
  • Wymiana doświadczeń podczas spotkania informacyjnego „Horyzont 2020 dla Służb Mundurowych”