7. spotkanie uczesników projektu badawczo-naukowego pn. “ANITA” - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

7. spotkanie uczesników projektu badawczo-naukowego pn. “ANITA”

Data publikacji 21.10.2019

W dniach 8-10 października w Paryżu odbyło się siódme spotkanie ogólne uczestników projektu badawczo-naukowego „ANITA”. Gospodarzem spotkania był jeden z partnerów merytorycznych projektu: Systran - firma zajmująca się wykorzystaniem sztucznej inteligencji w tłumaczeniach wielojęzykowych. Projekt ANITA, w którym uczestniczy Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, jest finansowany ze środków europejskich w ramach Programu „Horyzont 2020”. Polską policję reprezentowali: koordynator merytoryczny projektu nadkom. Arkadiusz Radomski z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i mł. asp. Łukasz Matysiak z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Gdańsku.

Głównym celem projektu „ANITA”, który rozpoczął się w maju 2018 roku, jest poprawa możliwości wykrywczych organów ścigania poprzez dostarczenie zestawu narzędzi i technik skutecznego monitorowania i zwalczania nielegalnego handlu w Internecie.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały osiągnięte cele w poszczególnych częściach roboczych projektu oraz omówiono funkcjonalności prototypów narzędzi, które mają służyć organom ścigania w monitoriowaniu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu nielegalnego handlu i finansowaniu terroryzmu w sieci Internet. Przedstawione dema były tematem dyskusji w zakresie ich funkcjonalności, zgodności z prawem obowiązującym w krajach uczestników oraz z przepisami o ochronie danych osobowych.

W trakcie spotkania ustalono, że w ramach projektu partnerzy techniczni przeprowadzą szkolenia i warsztaty z zakresu funkcjonalności przedmiotowych narzędzi. Pierwsza tura szkoleń odbędzie się w 2020 r. w siedzibie Akademii Nauk Kryminalistycznych i Studiów Policyjnych w Serbii, a druga – w 2021 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. W szkoleniach uczestniczyć będzie łącznie kilkunastu funkcjonariuszy Policji z garnizonu pomorskiego.

Więcej informacji o spotkaniu i poprzednich wydarzeniach można znaleźć na stronie: www.anita-project.eu oraz https://www.anita-project.eu/events.html.

  • 7. spotkanie uczesników projektu badawczo-naukowego pn. “ANITA”
  • 7. spotkanie uczesników projektu badawczo-naukowego pn. “ANITA”