Spotkanie w ramach projektu ANITA - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Spotkanie w ramach projektu ANITA

Data publikacji 01.07.2019

W dniach 18-19 czerwca 2019 r. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku gościła uczestników projektu badawczo-naukowego „ANITA” finansowanego ze środków europejskich w ramach Programu „Horyzont 2020”. Było to szóste spotkanie ogólne, a jednocześnie pierwsze zorganizowane w Gdańsku. Obrady odbyły się w sali konferencyjnej KWP w Gdańsku przy ulicy Biskupiej.

Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku reprezentowali przedstawiciele Zespołu Funduszy Pomocowych, Wydziału do walki z Cyberprzestęczością i Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego.  

Projekt „ANITA”, realizowany się od maja 2018 roku, a jego celem jest poprawa możliwości wykrywczych organów ścigania poprzez dostarczenie zestawu narzędzi i technik skutecznego monitorowania i zwalczania nielegalnego handlu w Internecie.

Spotkanie otworzył inspektor Robert Sudenis – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. W trakcie konferencji omawiano postępy prac grup roboczych współpracujących na co dzień między innymi poprzez telekonferencje przeprowadzone kilka razy w tygodniu. Zwiększenie możliwości wykrywczych organów ścigania realizowane jest poprzez stworzenie narzędzi w postaci aplikacji i oprogramowania, których funkcjonalność będzie pomocna i dopasowana do wymagań działań organów ścigania, a jednocześnie będzie spełniała wymogi prawne i techniczne państw zaangażowanych w projekt. W trakcie pierwszego dnia konferencji przedstawione zostały wyniki prac w zakresie poszczególnych komponentów projektu: monitoring i zwalczanie handlu narkotykami i dopalaczami, monitoring i zwalczanie nielegalnego handlu bronią oraz finansowanie terroryzmu. W czasie drugiego dnia omówiono stopień realizacji poszczególnych zadań cząstkowych oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Poza bardzo owocnymi obradami, wspaniała pogoda umożliwiła uczestnikom podziwianie panoramy Gdańska z punktu widokowego jakim jest wieża na dziedzińcu zespołu budynków KWP w Gdańsku. Ponadto kierownik Sekcji Daktyloskopii podkom. Przemysław Andrearczyk przedstawił uczestnikom fascynującą historię budynku przy ulicy Biskupiej.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: www.anita-project.eu

 

  • projekt Anita
  • projekt Anita
  • projekt Anita
  • projekt Anita