Postępowania

Wyszukaj przedmiot postępowania lub numer

Numer ref. Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Tryb Termin składania ofert Platforma zakupowa
12/2024 poniżej 143000 euro 30192113-6,30199330-2,30237000-9 DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH art. 275 tryb podstawowy z aukcją elektroniczną 06.05.2024 godz. 09:30 link
11/2024 poniżej 143000 euro 50118110-9, 98351100-9 Holowanie i parkowanie pojazdów i ich części zabezpieczonych w celach procesowych na zlecenie KPP Kościerzyna art. 275 tryb podstawowy z aukcją elektroniczną 24.04.2024 godz. 09:30 link
9/2024 poniżej 143000 euro 50.11.81.10-9 Usługi holownicze 98.35.11.00-9 Usługi zapewniania miejsc parkingowych HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZABEZPIECZONYCH W CELACH PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP KOŚCIERZYNA NA PODSTAWIE PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PROCEDURY PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH I ZABEZPIECZANIA DOWODÓW RZECZOWYCH W ICH TOKU art. 275 tryb podstawowy z aukcją elektroniczną 21.03.2024 godz. 09:30 link
10/2024 powyżej 143000 euro 34.30.00.00-0 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW MARKI FIAT DLA WYDZIAŁU TRANSPORTU KWP W GDAŃSKU przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 04.04.2024 godz. 11:30 link
8/2024 powyżej 143000 euro 50410000-2 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH, ADJUSTACJI/ KALIBRACJI, WZORCOWANIA, LEGALIZACJI ORAZ EWENTUALNYCH NAPRAW TJ.: ALKOMETRÓW AWAT A 2.0, URZADZEŃ DO BADANIA NARKOTYKÓW DRUGTEST 5000, BEZUSTNIKOWYCH ALKOTESTÓW AL1100F, ALKOTESTÓW DRAGER TYPU 5820,6810,6820,7110,7410,7510, BEZUSTNIKOWYCH ALKOTESTÓW TYPU: DRAGER 5000 I 6510, TYPU ALCOQUANT 3020, 6020, 6020 PLUS I 6020 SCANER, LASEROWYCH MIERNIKÓW PRĘDKOŚCI TYPU ULTRALYTE, TRUCAM, ALKOTESTÓW TYPU ALCOSENSOR IV, WIDEROREJESTRATORÓW VIDEORAPID 2 I 2A I URZĄDZEŃ DRAGER 9510 przetarg nieograniczony 26.03.2024 godz. 09:30 link
7/2024 powyżej 143000 euro 79800000-2, 50300000-8, 72610000-6 ŚWIADCZENIE USŁUGI ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DRUKOWANIA, SERWISU I UTRZYMANIA WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH WRAZ Z ICH NAJMEM I MOŻLIWOŚCIĄ ODKUPU ORAZ WSPARCIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZNYM WYDRUKIEM PODĄŻAJĄCYM W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU ORAZ JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH art. 132 przetarg nieograniczony 03.04.2024 godz. 09:30 link
6/2024 o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 34351100-3 DOSTAWA OGUMIENIA LETNIEGO, ZIMOWEGO I MOTOCYKLOWEGO DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH DLA WYDZIAŁU TRANSPORTU KWP W GDAŃSKU art. 132 przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 11.03.2024 godz. 11:30 link
5/2024 poniżej 750.000 euro 85100000-0 WYKONYWANIE CAŁODOBOWO USŁUGI BADAŃ WRAZ Z WYSTAWIENIEM ZAŚWIADCZENIA ORAZ POBRAŃ U OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI NA TERENIE DZIAŁANIA KPP W PRUSZCZU GDAŃSKIM ORAZ KMP W GDAŃSKU art. 275 tryb podstawowy 16.02.2024 09:30 link
2/2024 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 71356100-9- usługi kontroli technicznej 90915000-4- usługi czyszczenia pieców i kominów USŁUGI KOMINIARSKIE DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU I JEDNOSTEK JEJ PODLEGŁYCH NA LATA 2024 – 2025 art. 275 tryb podstawowy 12.02.2024 godz. 09:30 link
3/2024 powyżej 143000 euro 30192000, 30190000 Sukcesywna dostawa materiałów kancelaryjnych dla KWP w Gdańsku, CBŚP, CBZC,BSWP oraz jednostek garnizonu pomorskiego przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 04.03.2024 godz. 09:30 link
Powrót na górę strony