Postępowania

17/2024

Nr referencyjny: 17/2024
Wartość zamówienia: powyżej 143000 euro
Wspólny słownik zamówień: 33696500–0 odczynniki laboratoryjne
Tryb: art. 132 przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 11.06.2024 godz. 09:30
Powrót na górę strony