Postępowania

18/2024

Nr referencyjny: 18/2024
Wartość zamówienia: poniżej 5538000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45000000-7 roboty budowlane
Tryb: art. 275 tryb podstawowy z aukcją elektroniczną
Termin składania ofert: 17.06.2024 godz. 09:30
Powrót na górę strony