Postępowania

Wyszukaj przedmiot postępowania lub numer

Numer ref. Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Tryb Termin składania ofert Platforma zakupowa
21/2022 poniżej 140000 euro 30192000-1, 30190000-7 DOSTAWA MATERIAŁÓW KANCELARYJNYCH DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU ORAZ JEDNOSTEK GARNIZONU POMORSKIEGO art. 275 tryb podstawowy z aukcją elektroniczną 07.07.2022 godz. 09:30 link
20/2022 poniżej 140000 euro 32000000-3, 30200000-1, 35120000-1, 31214100-0, 30231300-0, 50333000-8, 31213300-5 MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU CCTV W OBIEKTACH KMP W SŁUPSKU art. 275 tryb podstawowy z aukcją elektroniczną 27.06.2022 godz. 09:30 link
18/2022 poniżej 140000 euro 09132100-4, 09134000-7 ZAKUP BEZGOTÓWKOWY BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ I OLEJU NAPĘDOWEGO DLA ŁODZI EKSPLOATOWANYCH PRZEZ KOMISARIAT WODNY POLICJI W GDAŃSKU NA STACJACH LOTOS PALIWA TYPU MARINA W TRÓJMIEŚCIE zamówienie z wolnej ręki 10.06.2022 godz. 09:30 link
17/2022 o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych 90511000-2 ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM I DZIERŻAWĄ POJEMNIKÓW DLA KMP W SŁUPSKU I JEDNOSTEK JEJ PODLEGŁYCH art. 275 tryb podstawowy 03.06.2022 godz. 09:30 link
16/2022 poniżej 140000 euro 50.11.81.10-9, 98.35.11.00-9 HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZABEZPIECZONYCH W CELACH PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP KARTUZY NA PODSTAWIE PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PROCEDURY PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH I ZABEZPIECZANIA DOWODÓW RZECZOWYCH W ICH TOKU art. 275 tryb podstawowy z aukcją elektroniczną 26.05.2022 godz. 10:30 link
14/2022 poniżej 140000 euro 50.11.81.10-9, 98.35.11.00-9 HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZABEZPIECZONYCH W CELACH PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP NOWY DWÓR GDAŃSKI NA PODSTAWIE PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PROCEDURY PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH I ZABEZPIECZANIA DOWODÓW RZECZOWYCH W ICH TOKU art. 275 tryb podstawowy z aukcją elektroniczną 26.05.2022 godz. 09:30 link
12/2022 o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 34.30.00.00-0 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW MARKI MERCEDES DLA WYDZIAŁU TRANSPORTU KWP W GDAŃSKU art. 132 przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 30.05.2022 godz.09:30 link
15/2022 poniżej 140000 euro 09132100-4, 09134000-7 DOSTAWA BEZGOTÓWKOWA BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ I OLEJU NAPĘDOWEGO DLA ŁODZI EKSPLOATOWANYCH PRZEZ KOMISARIAT WODNY POLICJI W GDAŃSKU NA STACJACH TYPU MARINA W TRÓJMIEŚCIE art. 275 tryb podstawowy z aukcją elektroniczną 09.05.2022 10:30 link
11/2022 poniżej 140000 euro 31440000 DOSTAWA WYMIANA I MONTAŻ BATERII W SIŁOWNIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH ELTEK FLATPACK 1500 art. 275 tryb podstawowy 06.05.2022 godz. 09:30 link
13/2022 o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 64200000 Usługa dzierżawy od operatorów telekomunikacyjnych na potrzeby KWP w Gdańsku, 70 cyfrowych łączy telekomunikacyjnych ETH L2, umożliwiających transmisję danych w postaci pakietowej. zamówienie z wolnej ręki 09.05.2022 godz. 09:30 link
Powrót na górę strony