Postępowania

20/2024

Nr referencyjny: 20/2024
Wartość zamówienia: poniżej 143000 euro
Wspólny słownik zamówień: 48000000-8
Tryb: art. 275 tryb podstawowy z aukcją elektroniczną
Termin składania ofert: 07.06.2024 godz. 09:30
Powrót na górę strony