Postępowania

14/2024

Nr referencyjny: 14/2024
Wartość zamówienia: poniżej 143000 euro
Wspólny słownik zamówień: 09.21.10.00-1
Tryb: art. 275 tryb podstawowy z aukcją elektroniczną
Termin składania ofert: 20.05.2024 godz. 09:30
Powrót na górę strony