Postępowania

15/2024

Nr referencyjny: 15/2024
Wartość zamówienia: powyżej 143000 euro
Wspólny słownik zamówień: 32344250-3, 32300000-6
Tryb: art. 132 przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną
Termin składania ofert: 28.05.2024 godz.09:30
Powrót na górę strony