Postępowania

21/2024

Nr referencyjny: 21/2024
Wartość zamówienia: poniżej 143000 euro
Wspólny słownik zamówień: 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Tryb: art. 275 tryb podstawowy z aukcją elektroniczną
Termin składania ofert: 07.06.2024 godz. 10:30
Powrót na górę strony