Postępowania

19/2024

Nr referencyjny: 19/2024
Wartość zamówienia: powyżej 143000 euro
Wspólny słownik zamówień: 30.19.20.00-1, 30.19.00.00-7
Tryb: art. 132 przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną
Termin składania ofert: 01.07.2024 godz.09:30
Powrót na górę strony