Postępowania

Wyszukaj przedmiot postępowania lub numer

Numer ref. Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Tryb Termin składania ofert Platforma zakupowa
33/2023 poniżej 140000 euro 48000000 – 8 Dostawa specjalistycznego oprogramowania do informatyki śledczej wraz z przedłużeniem licencji w ramach projektu Cyberpol, współfinansowanego ze środków UE art. 275 tryb podstawowy z aukcją elektroniczną 25.10.2023 godz.09:30 link
32/2023 poniżej 140000 euro 50413200-5 Przegląd, konserwacja, atestacja, naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego w jednostkach Policji woj. pomorskiego art. 275 tryb podstawowy 18.10.2023 godz. 09:30 link
31/2023 poniżej 140000 euro 33696500-0 DOSTAWA MATERIAŁÓW TECHNIKI POLICYJNEJ I TESTÓW NARKOTYKOWYCH DO WSTĘPNEJ IDENTYFIKACJI ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH I SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH W WARUNKACH POLOWYCH NA POTRZEBY JEDNOSTEK POLICJI GARNIZONU POMORSKIEGO art. 275 tryb podstawowy 17.10.2023 godz. 09:30 link
29/2023 o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 09310000-5, 65310000-9 DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W CHOJNICACH art. 132 przetarg nieograniczony 24.10.2023 godz. 09:30 link
30/2023 poniżej 140000 euro 55520000-1 USŁUGA PRZYGOTOWANIA, DOSTARCZENIA I WYDANIA POSIŁKÓW: PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW CYWILNYCH KWP/KMP/KPP/KP, CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA IZBY DZIECKA W GDAŃSKU ORAZ CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA OSADZONYCH W POMIESZCZENIACH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH W KMP I KPP art. 275 tryb podstawowy 04.10.2023 godz. 09:30 link
27/2023 o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 90.67.00.00-4, 90.92.10.00-9, 90.92.20.00-6, 90.92.30.00-3, 90.92.40.00-0 USŁUGA DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ, WYPOSAŻENIA OSOBISTEGO I POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI W GARNIZONIE POMORSKIM art. 132 przetarg nieograniczony 16.10.2023 godz. 09:30 link
28/2023 o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 48820000-9, 30230000-0, 32427000-2, 4842000-8 UPGRADE SYSTEMU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU RATOWNICTWA (ZSR) KOMEDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU OBEJMUJĄCY SWOIM ZAKRESEM ROZBUDOWĘ O MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TETRA NA TERENIE TRÓJMIASTA ORAZ POWIATU SŁUPSKIEGO zamówienie z wolnej ręki 19.09.2023 godz. 10:00 link
26/2023 poniżej 140000 euro 09310000-5, 65310000-9 DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W CHOJNICACH art. 275 tryb podstawowy z aukcją elektroniczną 18.09.2023 godz. 09:30 link
25/2023 poniżej 140000 euro 22000000-0 DOSTAWA DRUKÓW RESORTOWYCH DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU ORAZ JEDNOSTEK GARNIZONU POMORSKIEGO art. 275 tryb podstawowy z aukcją elektroniczną 14.09.2023 godz.09:30 link
23/2023 o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro 34300000 Dostawa części zamiennych do pojazdów marki Skoda dla Wydziału Transportu KWP w Gdańsku przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 02.10.2023 godz. 09:30 link
Powrót na górę strony