POWER ON - podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw

W dniu 3 stycznia 2022r. zawarte zostało Porozumienie Finansowe nr 112/PL/2022/FBW dotyczące projektu nr PL/2020/PR/0112 pn. „POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw”. Projekt ma charakter partnerski i jest dofinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie ofiar przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem działań prowadzących do wsparcia ofiar handlu ludźmi i przestępczości zorganizowanej, ofiar przestępstw z nienawiści jak również ofiar zagrożeń wynikających
z użytkowania internetu.

Planowanym rezultatem projektu będzie wzrost kompetencji służb udzielających wsparcia ofiarom przestępstw, wzrost świadomości i upowszechnienie wiedzy wśród ofiar przestępstw, w tym nieletnich i kobiet nt. zagrożeń oraz prowadzenie działań wspierających ofiary

LIDER PROJEKTU – Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

PARTNERZY PROJEKTU:

 1. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
 2. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
 3. Szkoła Policji w Pile

PARTNERZY STOWARZYSZENI:

 1. Stowarzyszenie Pelikan
 2. Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku
 3. Policja – Meklemburgia Pomorze Przednie – Niemcy

OKRES REALIZACJI PROJEKTU – 1.10.2021r. – 31.12.2022r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

 • całkowita kwota projektu – 4.154.437,64 zł
 • w tym ze środków BFW – 3. 115.828,23 zł

w dniu 3 czerwca 2022 r. został podpisany aneks zwiększający wartość projektu:
 

 • całkowita kwota projektu – 4 332 807,18 zł
 • w tym ze środków FBW –  3 249 605,38 zł

DZIAŁANIA

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

 1. Konferencja naukowo-szkoleniowa – inaugurująca projekt pn. ”Pokrzywdzony przestępstwem w cyberprzestrzeni”;
 2. Szkolenie i warsztaty tematyczne  pt. „Dziecko ofiarą przestępstwa – identyfikacja i wsparcie”;
 3. Szkolenie i warsztaty tematyczne pt. „Komunikacja interpersonalna a różnice kulturowe w kontakcie z ofiarą przestępstwa”;
 4. Szkolenie „Szkolenie z udziałem psychologów dla funkcjonariuszy służby prewencyjnej
  z zakresu kontaktu z ofiarą przestępstwa” – 2 edycje;
 5. Organizacja Punktu wsparcia dla ofiar przestępstw, w tym:
 • konsultacje specjalistyczne,
 • warsztaty rozwojowe – pomoc dla kobiet ofiar przestępstw w zakresie rozwoju swojego potencjału,
 • warsztaty WenDo dla ofiar przestępstw;
 1. Utworzenie Mobilnego Centrum Pomocy Ofiarom.

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie:

 1. Szkolenie „Wsparcie ofiar (i ich rodzin) wybranych przestępstw” – bloki tematyczne dla służby prewencyjnej, pionu prewencji oraz pionu kryminalnego;
 2. Szkolenie dla pracowników placówek oświatowych „Identyfikacja zagrożeń oraz sposoby wsparcia małoletnich ofiar przestępstw”;
 3. Utworzenie Mobilnego Centrum Pomocy Ofiarom.

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie:

 1. Konferencja naukowo-szkoleniowa - podsumowująca projekt pn. ”Ofiary przestępstw – człowiek w obliczu bezradności”;
 2. Szkolenie „Zagrożenia i bezpieczeństwo małoletnich w cyberprzestrzeni” – 3 edycje w ramach projektu Młodzi bezpieczni na „cyfrowym placu zabaw”;
 3. Utworzenie Mobilnego Centrum Pomocy Ofiarom.

Szkoła Policji w Pile

 1. Konferencja naukowo-szkoleniowa pn. ”Wspieranie ofiar przestępstw”;
 2. Szkolenie eksperckie dla kadry szkoleniowej Szkoły Policji w Pile;
 3. Webinar „Rola Policji w zakresie identyfikacji, ochrony i wsparcia ofiar przestępstw” – edycja dla partnerów oraz ogólnopolska;
 4. Webinar „Zadania i sposoby działania funkcjonariusza Policji w zakresie wsparcia ochrony ofiar przestępstw” – edycja dla partnerów oraz ogólnopolska.

ZAKUP WYPOSAŻENIA

W ramach projektu „POWER ON”, przy realizacji szeregu działań szkoleniowych w zakresie wzmocnienia kompetencji odpowiednich służb zajmujących się wspieraniem ofiar przestępstw, zaplanowano zakupienie odpowiedniego sprzętu i wyposażenia dla jednostek Policji garnizonów: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego a także Szkoły Policji w Pile. Doposażenie istniejących struktur w wyposażenie służące ofiarom sprawi, że projekt będzie miał charakter kompletny i systemowy.

PROMOCJA PROJEKTU

Wszystkie działania informacyjno – promocyjne w ramach Projektu będą prowadzone z różną częstotliwością oraz natężeniem, w zależności od aktualnego etapu realizacji projektu. Zaplanowane działania promocyjne:

 1. spoty filmowe – prewencyjne;
 2. książka o tematyce informacyjno – edukacyjnej z zakresu zagrożeń dzieci
  i młodzieży;
 3. konkurs na spot/film;
 4. szkolenia/spotkania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży;
 5. broszura informacyjna „Wspieranie ofiar przestępstw”;
 6. publikacje prasowe;
 7. publikacje broszur o projekcie;
 8. zakup gadżetów i materiałów promocyjnych.

 

Projekt nr PL/2020/PR/0112 współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków
Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 


Konferencja naukowo – szkoleniowa pn. „Pokrzywdzony w cyberprzestrzeni”

Konferencja naukowo-szkoleniowa pn. „Wspieranie ofiar przestępstw”

Szkolenie policjantów pn. „Komunikacja interpersonalna a różnice kulturowe w kontakcie z ofiarą przestępstwa” w ramach projektu „POWER ON"

Szkolenie policjantów z udziałem psychologów z zakresu kontaktu z ofiarą przestępstwa w ramach projektu „POWER ON"

Seminarium szkoleniowe w ramach projektu „Power On - podniesienie kompetencji policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw”

Szkolenie policjantów pn. „Małoletni ofiara przestępstwa – identyfikacja i wsparcie” w ramach projektu „POWER ON"

Dzięki projektowi POWER ON- policyjni profilaktycy otrzymali nowy sprzęt.

Policjanci spotkali się z uczniami szkoły podstawowej

https://policja.pl/pol/aktualnosci/231592,Mobilne-Centrum-Pomocy-Ofiarom-Przestepstw-dla-pomorskich-policjantow.html

https://www.rmf24.pl/regiony/trojmiasto/news-mobilne-centrum-pomocy-ofiarom-przestepstw-trafilo-do-pomors,nId,6788053#crp_state=1

https://www.radioplus.pl/gdansk/mobilne-centrum-pomocy-ofiarom-przestepstw-aa-ksiy-wUzo-zQnz.html

https://nadmorski24.pl/aktualnosci/58783-mobilne-centrum-pomocy-pomoze-ofiarom-przestepstw-na-pomorzu

https://www.eska.pl/trojmiasto/mobilne-centrum-pomocy-ofiarom-przestepstw-to-ulatwienie-dla-pokrzywdzonych-aa-a3r4-9MS2-3Pj9.html

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Komisariat-sam-przyjedzie-do-ofiar-przestepstw-n178372.html

https://pomorska.policja.gov.pl/pom/informacje/wiadomosci/122233,VIII-Pomorski-Dzien-Otwarty-Dla-Klas-o-Profilu-Policyjnym.html

Realizacja Projektu - kwiecień 2024

 

 

Powrót na górę strony