Wiadomości

Seminarium szkoleniowe w ramach projektu „Power On - podniesienie kompetencji policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw”.

Data publikacji 09.09.2022

Funkcjonariusze Komend wojewódzkich Policji z Gdańska, Olsztyna, Szczecina, oraz Szkoły Policji w Pile realizują projekt „Power On- podniesienie kompetencji policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W ramach jego realizacji w dniach 8-9 września 2022 roku odbyło się seminarium szkoleniowe dla policjantów służby prewencji województwa warmińsko-mazurskiego.

O projekcie

Liderem projektu o charakterze partnerskim jest Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku. Partnerami projektu są: KWP w Olsztynie, KWP w Szczecinie, Szkoła Policji w Pile oraz organizacje pozarządowe tj: Centrum Praw Kobiet Oddział w Gdańsku i Stowarzyszenie Pelikan z Gdańska. Głównym celem projektu Power On jest podniesienie kompetencji i umiejętności funkcjonariuszy Policji w zakresie udzielania wsparcia ofiarom  przestępstw. Nie mniej ważnym jest także wzmocnienie kompetencji pracowników placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych w zakresie  identyfikacji zagrożeń, na jakie narażeni są między innymi małoletni.

W ramach projektu organizowane są konferencje, szkolenia, których zadaniem jest podniesienie kompetencji i umiejętności funkcjonariuszy, którzy udzielają wsparcia  nie tylko  osobom będącym ofiarami wybranych przestępstw, ale także ich rodzinom. Działania projektowe, odbywające się na terenie kilku województw będą mieć wpływ na podniesienie  kompetencji przede wszystkim policjantów jak również pracowników placówek edukacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych oraz pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.  Wzmocnią  również współpracę międzyinstytucjonalną. Takie kompleksowe rozwijanie umiejętności udzielania wsparcia będzie miało także wpływ na ulepszenie standardów pomocy i wsparcia dla ofiar przestępstw.

8-9 września 2022 r.  -  Power On na Warmii i Mazurach

W dniach 8-9 września 2022 r. w seminarium szkoleniowym uczestniczyli funkcjonariusze Policji służby prewencyjnej województwa warmińsko-mazurskiego oraz zaproszeni goście. Szkolenie otworzył swoim wystąpieniem nadinsp. Tomasz Klimek- Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, który przywitał  uczestników,  jak również przedstawił tematykę przedmiotowego szkolenia. Zaznaczył, jak ważnym jest współdziałanie jednostek Policji oraz organizacji pozapolicyjnych na rzecz wzmacniania poczucia bezpieczeństwa wśród społeczeństwa oraz zapewnienie kompleksowego wsparcia ofiarom przestępstw. Podkreślił także rolę służby prewencyjnej w bezpośrednim kontakcie z pokrzywdzonymi. Następnie głos zabrał nadinsp. Andrzej Łapiński - Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, który w swoim wystąpieniu odniósł się do celów i zadań projektowych, a przede wszystkim do tego, jak ważne jest podnoszenie kompetencji funkcjonariuszy policji, w tym w kontakcie z ofiarami przestępstw. W seminarium uczestniczyli także: nadinsp. Tomasz Trawiński - Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, insp. Krzysztof Kozelan - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oraz insp. Arkadiusz Sylwestrzak - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Podczas szkolenia miała miejsce inauguracja spotu edukacyjnego przygotowanego w ramach projektu. Krótki, mocny przekaz zaprezentowanego materiału filmowego dotyczył mowy nienawiści. Film będzie wykorzystywany podczas spotkań profilaktycznych z młodzieżą.

W trakcie dwóch dni szkoleniowych omówiono zagadnienia związane z respektowaniem praw człowieka, mowy nienawiści, w tym przestępstw popełnianych z nienawiści w ujęciu psychologicznym oraz prawnym. Ponadto dyskutowano na temat podejmowanych przez Policję działań profilaktycznych w obszarze mowy nienawiści.

Powyższe zagadnienia prezentowali:

 mł. insp. Wanda Mende - Naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji Komendy Głównej Policji,

nadkom. Dorota Rak - Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie ds. Ochrony Praw Człowieka,

kom. Ewa Szczepanek - Ekspert Wydziału Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, 

asp. szt. Iwona Ratajczak- Instruktor Zakładu Prawa i Kryminalistyki Szkoły Policji w Pile,

sierż. szt. Weroniki Bugaj- Instruktor Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia Szkoły Policji w Pile.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia pn. „Power On - podniesienie kompetencji policji w zakresie wsparcia ofiar  przestępstw”.

  • policjanci podczas seminarium szkoleniowego
  • policjanci podczas seminarium szkoleniowego
  • policjanci podczas seminarium szkoleniowego
  • policjanci podczas seminarium szkoleniowego
  • policjanci podczas seminarium szkoleniowego
Powrót na górę strony