Wiadomości

Szkolenie policjantów pn. „Małoletni ofiara przestępstwa – identyfikacja i wsparcie” w ramach projektu „POWER ON"

Data publikacji 02.11.2022

Szkolenie policjantów pn. „Małoletni ofiara przestępstwa – identyfikacja i wsparcie” w ramach projektu „POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w ramach wsparcia ofiar przestępstw” finansowane z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W dniu 28 października 2022 roku, w Hotelu Orle w Gdańsku, zakończyło się dwudniowe  szkolenie pn. „Małoletni ofiara przestępstwa – identyfikacja i wsparcie”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Wydział Prewencji i Zespół Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w ramach projektu „POWER ON Podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw”, finansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Projekt ma charakter partnerski, jego liderem jest Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, natomiast partnerami projektu są: KWP w Olsztynie, KWP w Szczecinie, Szkoła Policji w Pile oraz organizacje Pozarządowe tj: Centrum Praw Kobiet Oddział                          w Gdańsku i Stowarzyszenie Pelikan z Gdańska. W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze służby prewencyjnej województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko mazurskiego oraz zaproszeni goście.

Szkolenie swoim wystąpieniem otworzył nadinsp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, który przywitał uczestników szkolenia i odniósł się do celów i zadań projektowych, a przede wszystkim do tego, jak ważne jest podnoszenie kompetencji funkcjonariuszy Policji, w tym w kontakcie  z ofiarami przestępstw. Następnie głos zabrał              insp. Arkadiusz Sylwestrzak I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, który zaznaczył jak ważnym jest współdziałanie jednostek Policji na rzecz wzmacniania poczucia bezpieczeństwa wśród społeczeństwa.

 Szkolenie było jednym z zadań projektowych. Podczas dwóch dni szkoleniowych zostały zaprezentowane następujące wykłady:

 • „Małoletnia ofiara przestępstwa -prawa i obowiązki” - adw. dr Piotr Bogacki Dyrektor Zespołu ds. Przestępczości Wobec Dzieci Biura Rzecznika Praw Dziecka
 • „Dziecko jako ofiara przemocy w sytuacjach okołorozwodowych”-  Agnieszka Dżaman, Stowarzyszenie Pelikan z Gdańska
 • „Odpowiedzialność prawna nieletnich w świetle nowych regulacji prawnych – Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich” - kom. Ewa Szczepanek z Wydziału Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji
 • „Rodzaje działalności profilaktycznej Policji – wskazanie dostępnych dla policjantów form inicjatyw profilaktycznych podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” - mł. insp. Wanda Mende Naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej
 • Biura Prewencji Komendy Głównej Policji
 • Projekcja spotu profilaktycznego pt. „Mowa nienawiści” – omówienie metodyki prowadzenia działań edukacyjno-profilaktycznych skierowanych do młodzieży -                      kom. Barbara Gawłowicz-Witkiewicz z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
 •  „Psychologiczny portret ofiary, świadka i sprawcy przemocy rówieśniczej. Przeciwdziałanie bullyingowi w szkole”, „Portrety psychologiczne i motywy sprawców ataków z bronią w szkołach. Sprawcy psychotyczni, psychopatyczni i traumatyzowani. Na jakie zachowania zwracać uwagę? „Uwarunkowania i rozpoznawanie sytuacji krzywdzenia dzieci.” -  dr Marcin Szulc, prof. UG Zakład Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański.

Na zakończenie szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Małoletni ofiarą przestępstwa -identyfikacja i wsparcie”. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 80 funkcjonariuszy Policji oraz pracowników Policji, zaangażowanych w realizację Projektu „Power On- podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw”.

 • Szkolenie policjantów pn. „Małoletni ofiara przestępstwa – identyfikacja i wsparcie” w ramach projektu „POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w ramach wsparcia ofiar przestępstw” finansowane z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 • Szkolenie policjantów pn. „Małoletni ofiara przestępstwa – identyfikacja i wsparcie” w ramach projektu „POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w ramach wsparcia ofiar przestępstw” finansowane z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 • Szkolenie policjantów pn. „Małoletni ofiara przestępstwa – identyfikacja i wsparcie” w ramach projektu „POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w ramach wsparcia ofiar przestępstw” finansowane z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 • Szkolenie policjantów pn. „Małoletni ofiara przestępstwa – identyfikacja i wsparcie” w ramach projektu „POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w ramach wsparcia ofiar przestępstw” finansowane z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Powrót na górę strony