Wiadomości

Szkolenie policjantów z udziałem psychologów z zakresu kontaktu z ofiarą przestępstwa w ramach projektu „POWER ON

Data publikacji 16.09.2022

Szkolenie policjantów z udziałem psychologów z zakresu kontaktu z ofiarą przestępstwa w ramach projektu „POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w ramach wsparcia ofiar przestępstw”, finansowane z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W dniach 12-15 września 2022 roku w Hotelu Orle w Gdańsku odbyło się „Szkolenie z udziałem psychologów dla funkcjonariuszy służby prewencyjnej z zakresu kontaktu z ofiarą przestępstwa”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Wydział Prewencji i Zespół Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w ramach projektu „POWER ON Podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw”, finansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Projekt ma charakter partnerski, jego liderem jest Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, natomiast partnerami projektu są: KWP w Olsztynie, KWP w Szczecinie, Szkoła Policji w Pile oraz organizacje pozarządowe tj: Centrum Praw Kobiet Oddział w Gdańsku i Stowarzyszenie Pelikan z Gdańska.

Szkolenie jako jedno z zadań projektowych, adresowane było do policjantów koordynatorów procedury „Niebieskie Karty” z komend miejskich i powiatowych Policji województwa pomorskiego.  Zrealizowane zostało w formule wykładów oraz zajęć warsztatowych, które przeprowadziła Pani dr Joanna Główczewska - Psycholog z Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pani Małgorzata Redzińska - Psycholog, Psychoterapeuta Poznawczo-Behawioralny, Seksuolog. Podczas szkolenia uczestnicy mogli zapoznać się między innymi z metodami pracy z osobami doświadczającymi przemocy oraz stosującymi przemoc, jak również najważniejszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi tego obszaru, które przedstawił podczas wykładu Pan podinsp. Tomasz Ratajczak Starszy Wykładowca Zakładu Prewencji  i Technik Interwencyjnych Szkoły Policji w Pile.

  • W dniach 12-15 września 2022 roku w Hotelu Orle w Gdańsku odbyło się „Szkolenie z udziałem psychologów dla funkcjonariuszy służby prewencyjnej z zakresu kontaktu z ofiarą przestępstwa”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Wydział Prewencji i Zespół Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w ramach projektu „POWER ON Podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw”, finansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Projekt ma charakter partnerski, jego liderem jest Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, natomiast partnerami projektu są: KWP w Olsztynie, KWP w Szczecinie, Szkoła Policji w Pile oraz organizacje pozarządowe tj: Centrum Praw Kobiet Oddział w Gdańsku i Stowarzyszenie Pelikan z Gdańska.
  • W dniach 12-15 września 2022 roku w Hotelu Orle w Gdańsku odbyło się „Szkolenie z udziałem psychologów dla funkcjonariuszy służby prewencyjnej z zakresu kontaktu z ofiarą przestępstwa”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Wydział Prewencji i Zespół Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w ramach projektu „POWER ON Podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw”, finansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Projekt ma charakter partnerski, jego liderem jest Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, natomiast partnerami projektu są: KWP w Olsztynie, KWP w Szczecinie, Szkoła Policji w Pile oraz organizacje pozarządowe tj: Centrum Praw Kobiet Oddział w Gdańsku i Stowarzyszenie Pelikan z Gdańska.
  • W dniach 12-15 września 2022 roku w Hotelu Orle w Gdańsku odbyło się „Szkolenie z udziałem psychologów dla funkcjonariuszy służby prewencyjnej z zakresu kontaktu z ofiarą przestępstwa”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Wydział Prewencji i Zespół Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w ramach projektu „POWER ON Podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw”, finansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Projekt ma charakter partnerski, jego liderem jest Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, natomiast partnerami projektu są: KWP w Olsztynie, KWP w Szczecinie, Szkoła Policji w Pile oraz organizacje pozarządowe tj: Centrum Praw Kobiet Oddział w Gdańsku i Stowarzyszenie Pelikan z Gdańska.
  • W dniach 12-15 września 2022 roku w Hotelu Orle w Gdańsku odbyło się „Szkolenie z udziałem psychologów dla funkcjonariuszy służby prewencyjnej z zakresu kontaktu z ofiarą przestępstwa”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Wydział Prewencji i Zespół Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w ramach projektu „POWER ON Podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw”, finansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Projekt ma charakter partnerski, jego liderem jest Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, natomiast partnerami projektu są: KWP w Olsztynie, KWP w Szczecinie, Szkoła Policji w Pile oraz organizacje pozarządowe tj: Centrum Praw Kobiet Oddział w Gdańsku i Stowarzyszenie Pelikan z Gdańska.
Powrót na górę strony