Wiadomości

Konferencja naukowo-szkoleniowa pn. „Wspieranie ofiar przestępstw” zorganizowana przez Szkołę Policji w Pile w ramach projektu "POWER ON"

Data publikacji 23.05.2022

Konferencja naukowo-szkoleniowa pn. „Wspieranie ofiar przestępstw” zorganizowana przez Szkołę Policji w Pile w ramach projektu „POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w ramach wsparcia ofiar przestępstw” finansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Całkowita wartość projektu wynosi 4.154.437,64 zł.

W dniach 17-18 maja br. w Szkole Policji w Pile odbyła się Konferencja naukowo-szkoleniowa „Wspieranie ofiar przestępstw”,  zorganizowana w ramach realizacji projektu „POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia ofiar przestępstw”. Organizacja przedsięwzięcia była  okazją do goszczenia w murach Szkoły przedstawicieli partnerskich garnizonów na czele z Panem insp. dr. Robertem Sudenisem Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

Konferencja była konsekwencją podpisanego w ubiegłym roku porozumienia o współpracy pomiędzy liderem Projektu – Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku oraz Szkołą Policji w Pile a pozostałymi partnerami – Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie oraz Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie.
Głównym celem projektu Power On jest podniesienie kompetencji i umiejętności funkcjonariuszy Policji w zakresie udzielania wsparcia osobom będącym ofiarami przestępstw, jak również wzmocnienie kompetencji pracowników placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, pomocy społecznej oraz NGO w zakresie  identyfikacji zagrożeń na jakie narażeni są między innymi małoletni.

Podczas dwóch dni konferencji wygłoszono różnorodne tematycznie referaty w aspekcie wsparcia i pomocy ofiarom przestępstw, w tym również referat pn. „Projekt POWER ON a zadania profilaktyki w zakresie ochrony i wsparcia ofiar przestępstw”, który zaprezentowały policjantki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku: podkom. Iwona Glińska Koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych oraz podkom. Barbara Gawłowicz – Witkiewicz z Wydziału Prewencji.

Na Konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele zarówno Policji, jak i instytucji, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się szeroko pojętą pomocą i wsparciem ofiar przestępstw. Z województwa pomorskiego w Konferencji uczestniczyło również po 5 dzielnicowych z komisariatów Policji podległych służbowo Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku oraz w Gdyni.

  • Konferencja naukowo-szkoleniowa pn. „Wspieranie ofiar przestępstw” zorganizowana przez Szkołę Policji w Pile w ramach projektu „POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w ramach wsparcia ofiar przestępstw” finansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Całkowita wartość projektu wynosi 4.154.437,64 zł.
  • Konferencja naukowo-szkoleniowa pn. „Wspieranie ofiar przestępstw” zorganizowana przez Szkołę Policji w Pile w ramach projektu „POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w ramach wsparcia ofiar przestępstw” finansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Całkowita wartość projektu wynosi 4.154.437,64 zł.
  • Konferencja naukowo-szkoleniowa pn. „Wspieranie ofiar przestępstw” zorganizowana przez Szkołę Policji w Pile w ramach projektu „POWER ON – podniesienie kompetencji Policji w ramach wsparcia ofiar przestępstw” finansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Całkowita wartość projektu wynosi 4.154.437,64 zł.
Powrót na górę strony