CEASEFIRE

CEASEFIRE logo graficzne projektu

OPIS PROJEKTU CEASEFIRE

„CEASEFIRE - Zaawansowane wszechstronne technologie sztucznej inteligencji  połączone w międzysektorowe, w pełni funkcjonalne krajowe punkty kontaktowe ds. zwalczania nielegalnego handlu bronią palną.(Advanced versatile artificiaAdvanced versatile artificial intelligence technologies and interconnected cross-sectoral fully-operational national focal points for combating illicit firearms trafficking)

 

Ceasefire ma na celu opracowanie wysoce innowacyjnego, holistycznego, wielodyscyplinarnego, zaawansowanego technologicznie i wszechstronnego podejścia do znacznego zwiększenia/rozszerzenia zdolności operacyjnych organów ścigania UE w ich walce o wykrywanie, analizowanie i śledzenie transgranicznych działań związanych z nielegalnym handlem bronią palną. W szczególności wysiłki Ceasefire będą koncentrować się na następujących głównych osiach napędowych:

  1. Rozwój zaawansowanych technologii sztucznej inteligencji (ΑΙ) w celu znacznego ułatwienia codziennej pracy zaangażowanych praktyków,
  2. ustanowienie w pełni funkcjonalnych Krajowych Punktów Centralnych (NFP), poprzez dążenie do złagodzenia obecnych wyzwań organizacyjnych, operacyjnych, współpracy, prawnych, międzysądowych, transgranicznych i związanych z wymianą informacji.

Pierwszy z nich odpowiada szerokiemu zestawowi narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję, w tym rozwiązaniom do patrolowania cyberprzestrzeni, gromadzenia danych internetowych, wykrywania broni palnej na miejscu, zaawansowanej analityce Big Data, analizie kryptowalut, scalaniu informacji na dużą skalę, analityce wizualnej i gromadzeniu danych wywiadowczych dotyczących broni palnej. Z drugiej strony szczególna uwaga zostanie poświęcona określeniu modeli, protokołów i procedur umożliwiających pełną funkcjonalność krajowych punktów kontaktowych, uzupełnionych o działania mające na celu stworzenie mapy różnych ram prawnych (w różnych państwach) i procedur (w różnych agencjach) służących harmonizacji dochodzeń, współpracy, zgodnego z prawem gromadzenia dowodów i analizy kryminalistycznej. Rozwój skutecznych mechanizmów wymiany informacji między organami LEA (policja, straż graniczna, służby celne), organami sądowymi i kryminalistycznymi dodatkowo wzmocni możliwości systemu. Ponadto zadania projektu Ceasefire będą uzupełniały cele i działania w ramach cyklu polityki UE (EMPACT) - broń palna (gdzie partner MIRPN pełni rolę kierowcy, a partner FMI ), przy czym przewiduje się ciągłe wsparcie ze strony grupy Europejskich Ekspertów ds. broni palnej (EFE) (gdzie partner PSP pełni rolę przewodniczącego).

 

 

CEASEFIRE Web site:
https://ceasefire-project.eu/
CEASEFIRE LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/ceasefireproject/
CEASEFIRE Facebook:
https://www.facebook.com/people/Ceasefire-Project/100089862614779/


Realizacja projektu:

Powrót na górę strony