Wiadomości

CEASEFIRE

Data publikacji 13.04.2023

Pomorska Policja organizatorem międzynarodowego spotkania poprojektowego w ramach projektu „CEASEFIRE” z programu Horyzont Europa

W dniach 4 - 5 kwietnia 2023 r., na terenie II Komisariatu Policji KMP w Gdańsku, odbyło się międzynarodowe spotkanie projektowe, które zostało zorganizowane przez Zespół Funduszy  KWP w Gdańsku,  w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój zaawansowanych  i kompleksowych technologii sztucznej inteligencji oraz utworzenie europejskiej sieci dedykowanych interdyscyplinarnym krajowym biurom operacyjnym dla zwalczania nielegalnego handlu bronią palną w Europie - CEASEFIRE”. (Advanced versatile artificial intelligence technologies and interconnectedcross-sectoral fully-operational national focal points for combating illicit firearmstrafficking).

Podczas pierwszego dnia  spotkania w ramach General Assembly omówione zostały prace w poszczególnych grupach roboczych,  a drugiego dnia w ramach workshop omówione zostały prace w poszczególnych use case.  KWP w Gdańsku razem z przedstawicielami Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz z przedstawicielami firmy informatycznej  ITTI SP ZOO (ITTI), Polska są odpowiedzialni za realizację use case nr 4 – skanowanie broni.

W spotkaniu udział wzięło 30 przedstawicieli partnerów projektu:
•    ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH), Greece,
•    HAROKOPIO PANEPISTIAMIO (HUA), Greece,
•    UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE (UCSC), Italy,
•    IDRYMA TECHNOLOGIAS KAI EREVNAS (FORTH), Greece,
•    INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE (INPT), France,
•    NETCOMPANY-INTRASOFT SA (INTRA), Luxembourg,
•    THALES NEDERLAND BV (TNL), Netherlands,
•    IANUS CONSULTING LTD (IANUS), Cyprus,
•    TRILATERAL RESEARCH LIMITED (TRI), Ireland,
•    ITTI SP ZOO (ITTI), Polska,
•    UBITECH LIMITED (UBI), Cyprus,
•    MINISTERE DE L'INTERIEUR (FMI), France,
•    MINISTRY OF INTERIOR OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA (MOI- MK), Republic of North Macedonia,
•    INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI (IGP), Moldova,
•    MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA (PSP), Portugal,
•    MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE (SLP), Slovenia,
•    IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W GDANSKU (IASGDA), Polska,
•    PROVINCIAL POLICE HEADQUARTERS IN GDANSK (KWPG), Polska.

     Projekt Ceasefire ma na celu opracowanie wysoce innowacyjnego, holistycznego, wielodyscyplinarnego, zaawansowanego technologicznie i wszechstronnego podejścia do znacznego zwiększenia/rozszerzenia zdolności operacyjnych organów ścigania UE w ich walce o wykrywanie, analizowanie i śledzenie transgranicznych działań związanych z nielegalnym handlem bronią palną.
Wartość dofinasowania to 62 500 euro.

 

  • W dniach 4 - 5 kwietnia 2023 r., na terenie II Komisariatu Policji KMP w Gdańsku, odbyło się międzynarodowe spotkanie projektowe, które zostało zorganizowane przez Zespół Funduszy  KWP w Gdańsku,  w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój zaawansowanych  i kompleksowych technologii sztucznej inteligencji oraz utworzenie europejskiej sieci dedykowanych interdyscyplinarnym krajowym biurom operacyjnym dla zwalczania nielegalnego handlu bronią palną w Europie - CEASEFIRE”. (Advanced versatile artificial intelligence technologies and interconnectedcross-sectoral fully-operational national focal points for combating illicit firearmstrafficking).
  • W dniach 4 - 5 kwietnia 2023 r., na terenie II Komisariatu Policji KMP w Gdańsku, odbyło się międzynarodowe spotkanie projektowe, które zostało zorganizowane przez Zespół Funduszy  KWP w Gdańsku,  w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój zaawansowanych  i kompleksowych technologii sztucznej inteligencji oraz utworzenie europejskiej sieci dedykowanych interdyscyplinarnym krajowym biurom operacyjnym dla zwalczania nielegalnego handlu bronią palną w Europie - CEASEFIRE”. (Advanced versatile artificial intelligence technologies and interconnectedcross-sectoral fully-operational national focal points for combating illicit firearmstrafficking).
Powrót na górę strony