Wiadomości

CEASEFIRE - spotkanie projektowe w Toulouse

Data publikacji 12.12.2023

Przedstawicielka pomorskiej Policji na spotkaniu projektowym w Toulouse, Francja w ramach realizacji projektu „Rozwój zaawansowanych  i kompleksowych technologii sztucznej inteligencji oraz utworzenie europejskiej sieci dedykowanych interdyscyplinarnym krajowym biurom operacyjnym dla zwalczania nielegalnego handlu bronią palną w Europie - CEASEFIRE”

W dniach 30 listopada - 1 grudnia 2023 roku w Toulouse, Francja odbyło się kolejne spotkanie projektowe „General Assembly” podczas którego partnerzy konsorcjum zostali zapoznani z pracami w projekcie w poszczególnych pakietach roboczych (WP), a także odbył się workshop w pakiecie roboczym nr 2 (WP2).

Przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej z Gdańska zaprezentowali przygotowany przez nich dokument D4.1: Offline traffiking datasets IASGDA opisujący dotychczasowe działania zrealizowane w Gdańsku wspólnie z KWP Gdańsk, mające na celu przygotowanie materiału źródłowego do stworzenia aplikacji automatycznie wyszukującej jednostek broni na obrazach RTG z urządzeń RTG do kontroli przesyłek oraz bagaży. Podczas spotkania zostały omówione i doprecyzowane „use cases”, w ramach których będą testowane rozwiązania opracowane w trakcie trwania projektu.

Projekt CEASEFIRE finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z programu Horyzont Europa i ma na celu opracowanie wysoce innowacyjnego, holistycznego, wielodyscyplinarnego, zaawansowanego technologicznie i wszechstronnego podejścia do znacznego zwiększenia/rozszerzenia zdolności operacyjnych organów ścigania UE w ich walce o wykrywanie, analizowanie i śledzenie transgranicznych działań związanych z nielegalnym handlem bronią palną. W projekt oprócz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zaangażowanych jest 20 podmiotów z 15 krajów Unii Europejskiej.

W spotkaniu udział wzięła kom. Iwona Glińska Koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Gdańsku.

  • Przedstawicielka pomorskiej  Policji na spotkaniu projektowym  w Toulouse, Francja w ramach realizacji projektu „Rozwój zaawansowanych  i kompleksowych technologii sztucznej inteligencji oraz utworzenie europejskiej sieci dedykowanych interdyscyplinarnym krajowym biurom operacyjnym dla zwalczania nielegalnego handlu bronią palną w Europie - CEASEFIRE”
Powrót na górę strony