Wiadomości

Realizacja Projektu „Rozwój zaawansowanych i kompleksowych technologii sztucznej inteligencji oraz utworzenie europejskiej sieci dedykowanych interdyscyplinarnym krajowym biurom operacyjnym dla zwalczania nielegalnego handlu bronią palną w Europie - CEASEFIRE”

Data publikacji 13.07.2023

W dniach 4-5 lipca 2023 roku w Lizbonie, Portugalia odbyło się spotkanie projektowe „General Assembly” podczas którego partnerzy konsorcjum zostali zapoznani z pracami w projekcie w poszczególnych pakietach roboczych (WP). Zostały doprecyzowane wymagania dotyczące tzw. use case (scenariuszy, które będą miały za zadanie prezentację efektów osiągniętych w ramach projektu), w ramach których będą testowane rozwiązania opracowane w trakcie trwania projektu. Tradycyjnie już przedstawiciele tzw. użytkowników końcowych (LEAs) dyskutowali z partnerami technicznymi na temat oczekiwań, co do sposobu przeprowadzenia tych działań.

Projekt CEASEFIRE finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z programu Horyzont Europa i ma na celu opracowanie wysoce innowacyjnego, holistycznego, wielodyscyplinarnego, zaawansowanego technologicznie i wszechstronnego podejścia do znacznego zwiększenia/rozszerzenia zdolności operacyjnych organów ścigania UE w ich walce o wykrywanie, analizowanie i śledzenie transgranicznych działań związanych z nielegalnym handlem bronią palną. W projekt oprócz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zaangażowanych jest 20 podmiotów z 15 krajów Unii Europejskiej.

W spotkaniu udział wzięła podkom. Iwona Glińska Koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Gdańsku.

  • Na zdjęciu uczestnicy projektu CEASEFIRE zdjęcie grupowe
Powrót na górę strony