INDEED - Policja Pomorska

INDEED

„Strengthening a comprehensive approach to preventing and counteracting radicalisation based on a universal evIdeNce-based moDEl for Evaluation of raDicalisation prevention and mitigation – INDEED” (Wzmocnienie kompleksowego podejścia do zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji) – Program Horyzont 2020

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności praktyków do oceny, a także projektowanie i wdrażanie programów zapobiegających i przeciwdziałających w obszarze radykalizacji postaw, a tym samym poprawa skuteczności tych działań.

  • Okres trwania projektu: I kw. 2021 r. - II kw. 2024 r.
  • Budżet KWP w Gdańsku: 67 500 EUR

nadzór merytoryczny:
mł.insp. Hanna Kowalewicz -Pełnomocnik Ochrony Praw Człowieka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku,
kom. Barbara Gawłowicz – Witkiewicz - ekspert Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku,
podkom.Iwona Glińska - Koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Gdańsku.

nadzór administracyjny - Monika Dreger ZFP KWP w Gdańsku
więcej na temat projektu:
https://www.indeedproject.eu/


Realizacja Projeku:

Powrót na górę strony