Wiadomości

Pomorscy policjanci w Grecji na Warsztatach dla praktyków „INDEED practitioners’ workshop”

Data publikacji 06.05.2022

W dniach 27-29 kwietnia 2022 roku w Atenach odbyły się warsztaty dla praktyków „INDEED PRACTITIONERS’ WORKSHOP”, poświęcone tematyce analizy luk i potrzeb w ewaluacji inicjatyw z zakresu zapobiegania i zwalczania radykalizacji, deradykalizacji oraz przeciwdziałania przestępczości. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach Projektu INDEED – „Strengthening a comprehensive approach to preventing and counteracting radicalisation based on a universal evIdeNce-based moDEl for Evaluation of raDicalisation prevention and mitigation” (Wzmacnianie kompleksowego podejścia do zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji). Gospodarzem przedsięwzięcia była grecka Policja, a organizatorem merytorycznym CENTRIC z Wielkiej Brytanii.

Warsztaty prowadzone w języku angielskim miały na celu: zgromadzenie praktyków z Europy zajmujących się przedmiotową tematyką, wymianę doświadczeń nt. ewaluacji inicjatyw z zakresu zapobiegania i zwalczania radykalizacji, deradykalizacji oraz przeciwdziałania przestępczości a także wypracowanie rekomendacji, które mogłyby być wykorzystane w projekcie INDEED. Projekt ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy Horyzont 2020 i zakłada wzmocnienie wiedzy i umiejętności w zapobieganiu i zwalczaniu radykalizacji. Koordynatorem Projektu jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W projekt, oprócz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, zaangażowanych jest 19 podmiotów z 15 krajów Unii Europejskiej. Grupą docelową projektu są praktycy oraz osoby i instytucje odpowiedzialne za kreowanie inicjatyw zmierzających do zapobiegania i zwalczania radykalizacji oraz deradykalizacji.

Z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w projekt zaangażowani są oprócz Zespołu Funduszy Pomocowych, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ds. Ochrony Praw Człowieka. Pomorską Policję podczas warsztatów w Atenach reprezentowały mł. insp. Hanna Kowalewicz Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ds. Ochrony Praw Człowieka oraz podkom. Barbara Gawłowicz-Witkiewicz z Wydziału Prewencji komendy wojewódzkiej.

  • policjantki na spotkaniu w Atenach
  • policjantki na spotkaniu w Atenach
  • policjantki na spotkaniu w Atenach
  • policjantki na spotkaniu w Atenach
Powrót na górę strony