Wiadomości

Zgromadzenie ogólne partnerów projektu „INDEED” – Model oceny oparty na dowodach - Wzmocnienie kompleksowego podejścia do zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji

Data publikacji 13.10.2022

W dniach 3-5 października w Kluj-Napoka (Rumunia) odbyło się Zgromadzenie Ogólne partnerów w ramach Projektu INDEED – „Strengthening a comprehensive approach to preventing and counteracting radicalisation based on a universal evIdeNce-based moDEl for Evaluation of raDicalisation prevention and mitigation” (Wzmacnianie kompleksowego podejścia do zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji). Organizatorem zgromadzenia była Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego-lider projektu.

Celem spotkania było podsumowanie pierwszego roku  Projektu INDEED (główne działania, rezultaty, wyzwania).  Przedstawione zostały dalsze działania i kolejne kroki planowane w drugim roku realizacji projektu, tak aby napędzać postęp i powstrzymać rosnący wzrost radykalnych poglądów i brutalnych zachowań zagrażających bezpieczeństwu.

W ranach trzydniowego spotkania liderzy poszczególnych grup zadaniowych (WP) omówili dotychczas zrealizowane działania. Został zaprezentowany raport z przeglądu istniejącej literatury i badań naukowych w zakresie działań ewaluacyjnych opartych na dowodach, dotyczących przeciwdziałania radykalizacji. Uniwersytet Helsiński zaprezentował Model ewaluacyjny , na podstawie, które zostanie opracowany przewodnik o ewaluacji, a następnie zostanie stworzone narzędzie w postaci aplikacji do przeprowadzania działań ewaluacyjnych. Przedstawiciele Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego) omówili funkcjonowanie Smart-Hubs (platformy doradcze w poszczególnych krajach uczestników projektu). Omówiono również przygotowania do szkoleń dla trenerów, którzy kaskadowo będą szkolić w swoich krajach osoby zajmujące się ewaluacją

Zgromadzenie ogólne Projektu INDEED pozytywnie oceniło dotychczasowe działania. Prace w projekcie idą zgodnie z harmonogramem.

Z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w projekt zaangażowani są Zespół Funduszy Pomocowych, Wydział Prewencji KWP w Gdańsku oraz Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ds. Ochrony Praw Człowieka.

W zgromadzeniu ogólnym wzięły udział mł.insp. Hanna Kowalewicz Pełnomocnik KWP w Gdańsku ds. Ochrony Praw Człowieka oraz podkom. Iwona Glińska koordynatorka Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Gdańsku.

 

  • szkolenie
  • szkolenie
Powrót na górę strony