Wiadomości

Warsztaty w ramach projektu „INDEED” – Model oceny oparty na dowodach (Evidence Basede Evaluation Model) - Wzmocnienie kompleksowego podejścia do zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji

Data publikacji 01.09.2022

W dniach 30-31 sierpnia 2022 roku w Helsinkach odbyły się warsztaty w ramach Projektu INDEED – „Strengthening a comprehensive approach to preventing and counteracting radicalisation based on a universal evIdeNce-based moDEl for Evaluation of raDicalisation prevention and mitigation” (Wzmacnianie kompleksowego podejścia do zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji). Organizatorem warsztatów był Uniwersytet Helsiński.

Celem warsztatów było zapoznanie się z praktycznym podejściem do ewaluacji. Uczestnicy przeanalizowali istniejące modele ewaluacyjne pod kątem oceny opartej na dowodach w kontekście wykorzystania ich przy ocenie projektów dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji. Kolejną częścią warsztatów było opracowywanie komponentów modelu, wykorzystując „podejście współprojektowania”. Ostatnim elementem były warsztaty w stylu Hackathonu czyli intensywnego maratonu współprojektowania z użytkownikami końcowymi i programistami.

Przedstawiciele Uniwersytetu Helsińskiego, na podstawie materiałów wypracowanych podczas warsztatów, opracują model ewaluacji programów PVE/CVE i DE, którego wstępna wersja zostanie zaprezentowana na Zgromadzeniu Ogólnym Konsorcjum INDEED w dniach 2-6 października 2022 w Rumuni.

Z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w projekt zaangażowani są Zespół Funduszy Pomocowych, Wydział Prewencji KWP w Gdańsku oraz Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ds. Ochrony Praw Człowieka.

W warsztatach wzięły udział mł.insp. Hanna Kowalewicz Pełnomocnik KWP w Gdańsku ds. Ochrony Praw Człowieka oraz kom. Barbara Gawłowicz Witkiewicz- specjalista Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku

  • W dniach 30-31 sierpnia 2022 roku w Helsinkach odbyły się warsztaty w ramach  Projektu INDEED – „Strengthening a comprehensive approach to preventing and counteracting radicalisation based on a universal evIdeNce-based moDEl for Evaluation of raDicalisation prevention and mitigation” (Wzmacnianie kompleksowego podejścia do zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji). Organizatorem warsztatów był Uniwersytet Helsiński.
  • W dniach 30-31 sierpnia 2022 roku w Helsinkach odbyły się warsztaty w ramach  Projektu INDEED – „Strengthening a comprehensive approach to preventing and counteracting radicalisation based on a universal evIdeNce-based moDEl for Evaluation of raDicalisation prevention and mitigation” (Wzmacnianie kompleksowego podejścia do zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji). Organizatorem warsztatów był Uniwersytet Helsiński.
  • W dniach 30-31 sierpnia 2022 roku w Helsinkach odbyły się warsztaty w ramach  Projektu INDEED – „Strengthening a comprehensive approach to preventing and counteracting radicalisation based on a universal evIdeNce-based moDEl for Evaluation of raDicalisation prevention and mitigation” (Wzmacnianie kompleksowego podejścia do zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji). Organizatorem warsztatów był Uniwersytet Helsiński.
Powrót na górę strony