Wydział Transportu

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, wydział transportu

 

Do zakresu zadań Wydziału Transportu należy:

  1. prowadzenie racjonalnej działalności w zakresie planowania i zaopatrzenia, zakupów, ewidencjonowania, wycofywania, zbywania i kasacji, obsługi technicznej i napraw sprzętu transportowego oraz części zamiennych, narzędzi, materiałów i urządzeń warsztatowych, wyliczanie należności sprzętu transportowego;
  2. wypracowywanie strategicznych kierunków działania w zakresie racjonalizacji funkcjonowania gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Policji województwa pomorskiego;
  3. planowanie i przeprowadzanie okresowych badań technicznych dopuszczających pojazdy do ruchu na drogach publicznych;
  4. prowadzenie ewidencji kolizji i wypadków drogowych oraz dokonywanie okresowych analiz i podejmowanie przedsięwzięć zapobiegających wypadkom drogowym;
  5. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach szkód transportowych i uzgodnień z firmami ubezpieczeniowymi w tym zakresie;
  6. organizowanie i prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałami pędnymi i smarami;
  7. sprawowanie nadzoru nad działalnością transportu w komendach miejskich i powiatowych Policji województwa pomorskiego.
Powrót na górę strony