Tablice na bagażniki do przewożenia rowerów

Tablice na bagażniki do przewożenia rowerów

O tym, że dodatkowa tablica została wydana, będzie świadczył wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W przypadku sprzedaży samochodu trzecią tablicę trzeba będzie przekazać nowemu nabywcy. Pamiętać należy również, że tablica powinna być umieszczona w miejscu konstrukcyjnie do tego przeznaczonym, tzn. odpowiadającym właściwym warunkom technicznym opisanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Podstawa prawna wprowadzająca możliwość wydania trzeciej tablicy rejestracyjnej:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. 2015 poz. 1602)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. 2015 poz. 1603)

 

Powrót na górę strony