Tablice na bagażniki do przewożenia rowerów

Tablice na bagażniki do przewożenia rowerów

Od 1 stycznia 2016 r. osobom przewożącym rowery, posiadającym samochodowy wieszak rowerowy umożliwione zostało wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej, którą można legalnie umieścić na urządzeniu zakrywającym tylną tablicę rejestracyjną.

Koszt wyrobienia trzeciej tablicy rejestracyjnej do samochodu osobowego to 52,50 zł, czyli połowa kwoty, jaką trzeba wydać za wydanie podstawowych tablic samochodowych i naklejki legalizacyjnej. O tym, że dodatkowa tablica została wydana będzie świadczył wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W przypadku sprzedaży samochodu trzecią tablicę trzeba będzie przekazać nowemu nabywcy. Pamiętać należy również, że tablica powinna być umieszczona w miejscu konstrukcyjnie do tego przeznaczonym, tzn. odpowiadającym właściwym warunkom technicznym opisanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. 2015 poz. 1601)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. 2015 poz. 1602)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. 2015 poz. 1603)

 

Powrót na górę strony