Stop agresji drogowej

Elektroniczna skrzynka pocztowa służąca do przesyłania materiałów filmowych lub zdjęciowych  z ujawnionymi naruszeniami przepisów ruchu drogowego.


Należy pamiętać, aby zakres informacji, niezależnie od przekazanego materiału, obejmował niezbędne dane do pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy wykroczenia  w ruchu drogowym, tj.:

  • datę, godzinę i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulicę),
  • dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka,
  • dane zgłaszającego: imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr tel. kontaktowego.

Przesłany film powinien być w formacie MPEG4, AVI. Maksymalna wielkość pliku 25 MB.

Filmy należy przesyłać na adres:

 

stopagresjidrogowej@gd.policja.gov.pl

 

W przypadku zarejestrowania zdarzenia w ruchu drogowym poza obszarem województwa pomorskiego,  materiał  należy przekazać do właściwej miejscowo Komendy Wojewódzkiej Policji. Adresy skrzynek pocztowych "STOP AGRESJI DROGOWEJ" dostępne są na stronach internetowych Komend Wojewódzkich Policji.

WAŻNA INFORMACJA

Przesyłając materiał filmowy wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych).

 

 

 

Powrót na górę strony