Struktura Organizacyjna

p.o. Naczelnik Wydziału : nadkom. Robert Makowski 


 

p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału : nadkom. Krzysztof Siemiaszko 

 

p.o. Koordynator Zespołu Organizacji Służby : kom. Tomasz Latusek

Powrót na górę strony