Wydział Psychologów

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, wydział psychologów

 

Do zakresu zadań Wydziału Psychologów należy realizowanie działań z obszarów psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, opieki psychologicznej i psychoedukacji oraz psychologii policyjnej stosowanej, w szczególności poprzez:

  1. udzielanie pomocy psychologicznej policjantom pełniącym służbę i pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Policji województwa pomorskiego oraz w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji wykonujących zadania na terenie województwa pomorskiego, z wyłączeniem komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji;
  2. prowadzenie doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy Policji województwa pomorskiego w obszarze zastosowania psychologii do wykonywana zadań służbowych;
  3. realizowanie działań w obszarze doboru zewnętrznego, w szczególności poprzez prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Policji województwa pomorskiego oraz udział w komisjach kwalifikacyjnych w ramach doboru do pracy w Policji województwa pomorskiego;
  4. udział w procedurach doboru wewnętrznego na wybrane stanowiska lub do określonych komórek organizacyjnych;
  5. diagnozowanie problemów środowiska policyjnego oraz proponowanie sposobów ich rozwiązania;
  6. prowadzenie zajęć adaptacyjnych dla policjantów i pracowników Policji;
  7. współpraca i pomoc służbie kryminalnej i prewencyjnej Policji województwa pomorskiego w takim zakresie, w jakim do efektywnego wykonywania czynności operacyjno – rozpoznawczych, czynności dochodzeniowo – śledczych oraz czynności porządkowych niezbędna jest wiedza psychologiczna.
Powrót na górę strony