Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób

Top graficzny, logo Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i napis Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób

Do zakresu zadań Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób należy:

  1. prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości oraz osób zaginionych;
  2. koordynowanie oraz udzielanie bieżącego wsparcia jednostkom Policji województwa w prowadzonych poszukiwaniach osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, poszukiwaniach osób zaginionych oraz identyfikacjach osób o nieustalonej tożsamości i NN zwłok;
  3. dokonywanie systematycznych kontroli i oceny prowadzonych przez jednostki Policji województwa spraw poszukiwań osób oraz identyfikacji NN osób i NN zwłok;
  4. realizowanie poszukiwań celowych osób, w tym współpraca z policjami i służbami innych państw, oraz krajowym punktem kontaktowym Europejskiej Sieci Zespołów Poszukiwań Celowych (ENFAST);
  5. monitorowanie i analizowanie stopnia realizacji na obszarze województwa zadań i mierników wynikających z Planu Działalności Komendanta Głównego Policji w zakresie poszukiwań osób;
  6. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych dotyczących spraw poszukiwań pomiędzy jednostkami Policji województwa oraz opracowywanie procedur, dobrych praktyk i wytycznych, mających na celu poprawę skuteczności prowadzonych działań poszukiwawczych w województwie;
  7. zapewnienie całodobowego wsparcia jednostkom Policji województwa ze strony wyznaczonego koordynatora wojewódzkiego do spraw zaginięć, odpowiedzialnego za stały kontakt z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji;
  8. uczestniczenie w procedurze związanej z wnioskowaniem i uruchomieniem ogólnokrajowego systemu Child Alert do sprawy zaginięcia prowadzonej w województwie oraz koordynowanie czynności związanych z uzyskiwaniem, weryfikacją i wymianą informacji w ramach systemu Child Alert oraz sieci Amber Alert Europe;
  9. prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie właściwości wydziału;
  10. współpraca z osobami udzielającymi pomocy Policji, bieżące weryfikowanie ich przydatności oraz pozyskiwanie do współpracy nowych osobowych źródeł informacji.
Powrót na górę strony