Struktura Organizacyjna

 mł. insp. Iwona Kuczyńska
Naczelnik

 


 

podkom. Beata Kurek
Zastępca Naczelnika
 

podinsp. Arkadiusz Socha
Koordynator Zespołu Organizacji Służby i Wykroczeń

Powrót na górę strony