Struktura Organizacyjna

 nadkom. Jacek Domagała
Naczelnik
 


 

kom. Beata Kurek
Zastępca Naczelnika
 

podinsp. Tomasz Guss
Koordynator Zespołu Organizacji Służby i Wykroczeń

kom. Barbara Gawłowicz-Witkiewicz
Koordynator Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii
 

Powrót na górę strony