Plebiscyt na najbardziej popularnego dzielnicowego

III EDYCJA PLEBISCYTU NA

„NAJBARDZIEJ POPULARNEGO DZIELNICOWEGO”

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ogłasza III edycję plebiscytu na „Najbardziej popularnego dzielnicowego” województwa pomorskiego.

W komendach miejskich i powiatowych Policji, podległych im komisariatach, rewirach i posterunkach Policji służbę pełni 406 dzielnicowych, którzy wezmą udział w plebiscycie.

Celem plebiscytu jest wyłonienie dzielnicowego, który na co dzień utrzymuje bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną swojego rejonu, zna potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, który wspólnie z mieszkańcami diagnozuje lokalne problemy, ustala ich przyczyny i pomaga w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania.

Dzielnicowy to policjant, którego doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje osobowe są podstawowymi czynnikami, które powinny decydować o doborze na to stanowisko. Jako policjant „pierwszego kontaktu” powinien mieć wiedzę nie tylko „typowo policyjną”, ale także z zakresu socjologii, psychologii, resocjalizacji i pedagogiki oraz prawa. Musi posiadać również umiejętności łatwego nawiązywania kontaktu z ludźmi oraz wzbudzać zaufanie w społeczeństwie.

 

JEŚLI UWAŻASZ, ŻE TWÓJ DZIELNICOWY

ZASŁUGUJE NA TAKIE WYRÓŻNIENIE

 

ODDAJ NA NIEGO SWÓJ GŁOS !

NAPISZ DO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU

 

Nie pamiętasz imienia i nazwiska swojego dzielnicowego? Skorzystaj z aplikacji mobilnej „MOJA KOMENDA” lub wejdź na stronę www właściwej komendy miejskiej / powiatowej Policji.

 

Zgłoszenia do plebiscytu może dokonać osoba fizyczna, instytucja lub organizacja. Powinno ono dotyczyć konkretnego dzielnicowego, który w chwili zgłoszenia pełni służbę w jednostce organizacyjnej Policji na terenie województwa pomorskiego. 

 

 

Zgłoszenia dzielnicowych do plebiscytu można dokonać:

 

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: plebiscyt2019@gd.policja.gov.pl.  
  • listownie na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Wydział Prewencji ul. Harfowa 60,  80-298 Gdańsk.

 

Zgłoszenie do plebiscytu powinno zawierać:

 

  • imię i nazwisko dzielnicowego, 
  • nazwa jednostki, w której służy dzielnicowy, 
  • krótki opis uzasadniający wybór danego dzielnicowego,
  • miejscowość zamieszkania i numer telefonu osoby zgłaszającej w celu możliwości ewentualnego dokonania weryfikacji zgłoszenia.

 

Dzielnicowych można zgłaszać do plebiscytu od 29 maja 2019 roku do 5 lipca 2019 roku. 

 

Wydział Prewencji KWP w Gdańsku do dnia 10 lipca 2019 roku zliczy oddane głosy   i na ich podstawie wyłoni najbardziej popularnego dzielnicowego województwa pomorskiego. Ogłoszenie wyników plebiscytu nastąpi w dniu 12 lipca 2019 roku na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Wyróżnienie i wręczenie nagrody dla „Najbardziej popularnego dzielnicowego” województwa pomorskiego odbędzie się w dniu 16.07.2019 r. podczas wojewódzkich Obchodów Święta Policji.  

 

Powrót na górę strony