Stygmatyzacja, dyskryminacja a przestępstwa z nienawiści

Stygmatyzacja, dyskryminacja a przestępstwa z nienawiści

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przy współpracy z pracownikami naukowymi Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego zrealizowali trzecią z cyklu konferencję pt. ”Wyzwania współczesnej profilaktyki zagrożeń społecznych. Stygmatyzacja, dyskryminacja a przestępstwa z nienawiści”. 

14 listopada na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się konferencja naukowo –szkoleniowa pt. ”Wyzwania współczesnej profilaktyki zagrożeń społecznych. Stygmatyzacja, dyskryminacja a przestępstwa z nienawiści”. 

Konferencja została zorganizowana przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Zakład Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego. Rozpoczęła się wystąpieniem Pani Prodziekan ds. Nauki dr hab. Małgorzaty Lipowskiej, prof. Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pana insp. Krzysztofa Kozelana I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. 

Konferencja miała charakter otwarty i adresowana była do służb odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo na terenie województwa pomorskiego, do przedstawicieli instytucji działających w przedmiotowym obszarze tematycznym. 

Pierwszy wykład poświęcony był Przestępstwom z nienawiści w ujęciu prawnym i społecznej szkodliwości czynu, wygłoszony przez Pana Zdzisława Huzara Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ds. Ochrony Praw Człowieka. 

W następnych panelach prelegenci omówili tematy: ”Dehumanizacja i stygmatyzacja; czyli o psychologicznych mechanizmach usprawiedliwiania przemocy”, „Jak zmienić trudne relacje z ludźmi, którzy się od nas różnią?”, ”Działania na rzecz ofiar przestępstw w kontekście etyki zawodowej policjanta”, „Konstruowanie fake-newsów i hate-komunikaty jako przejawy cyberprzemocy”, „Działania profilaktyczne Policji w województwie pomorskim w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji”. 

 

Na podsumowanie konferencji głos zabrała prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska oraz dr Marcin Szulc z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

Powrót na górę strony