Nowe substancje psychoaktywne

Nowe substancje psychoaktywne

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przy współpracy z pracownikami naukowymi Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego zrealizowali drugą z cyklu konferencję pt. ”Wyzwania współczesnej profilaktyki zagrożeń społecznych. Nowe substancje psychoaktywne-nowe ryzyko i nowa profilaktyka?”

Wczoraj na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa pt. ”Wyzwania współczesnej profilaktyki zagrożeń społecznych. Nowe substancje psychoaktywne-nowe ryzyko i nowa profilaktyka?” Konferencja została zorganizowana przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Zakład Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego. Rozpoczęła się wystąpieniem Pana insp. Jarosława Rzymkowskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oraz Pani Prodziekan ds. Nauki dr hab. Małgorzaty Lipowskiej, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencja miała charakter otwarty i adresowana była do służb odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo na terenie województwa pomorskiego, do przedstawicieli instytucji działających w przedmiotowym obszarze tematycznym.

Pierwszy wykład poświęcony był nowym substancjom psychoaktywnym z punktu widzenia toksykologa klinicznego, wygłosiła go dr Livia Nowak-Banasik. Następny wykład pt. „Nowe substancje psychoaktywne-profilaktyka i leczenie” wygłoszony przez Jacka Sękiewicza Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. W następnych panelach prelegenci omówili: „Czy można przeciwdziałać używaniu narkotyków przez młodzież?”, „Bezpieczna marihuana?” Manipulowanie informacją w mediach na temat konopi”, „Prowadzenie pojazdów po użyciu substancji psychoaktywnych (na tle alkoholu) na podstawie danych statystycznych Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku”, Działania profilaktyczne Policji w województwie pomorskim w obszarze nowych substancji psychoaktywnych”.

Na podsumowanie konferencji głos zabrał dr Marcin Szulc z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

  • Zdjecie
  • Zdjecie
  • Zdjecie
  • Zdjecie
  • Zdjecie
Powrót na górę strony