Bezpieczeństwo seniorów

Zadbajmy wspólnie o bezpieczeństwo seniorów

Oszustwo metodą „na wnuczka” lub „na policjanta” jest przestępstwem określonym w art. 286 § 1 kodeksu karnego, z treści którego wynika, że „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania – podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Oszuści w swoich działaniach są bezwzględni. Kontaktują się telefonicznie z osobami starszymi podając się najczęściej za członków rodziny, policjantów lub przedstawicieli innych zawodów. W trakcie prowadzonej rozmowy przedstawiają trudną sytuację w której się znaleźli, bądź wskazują na prowadzone przez Policję działania i proszą o przekazanie pieniędzy w gotówce lub przelewem bankowym, na wskazane konto. Przestępcy, aby osiągnąć cel stosują dobrze wypracowane techniki manipulacji.

Z policyjnych danych statystycznych wynika, że ofiarami przestępstw oszustwa są osoby najczęściej w wieku 60 – 80 lat i powyżej, samotnie mieszkające, bądź też w chwili popełnienia przestępstwa przebywające w mieszkaniu bez obecności innych osób, w większości przypadków płci żeńskiej. Przestępstwa dokonywane są głównie w dni robocze, w „godzinach pracy”, czyli w przedziale od godz.9:00 do godz.18:00.

Pomimo podejmowanych przez Policję wielu działań prewencyjnych, nadal dochodzi do tego typu przestępstw. W I półroczu 2017 roku na terenie województwa pomorskiego sprawcom w 19 przypadkach udało się dokonać oszustwa, natomiast w 129 nie osiągnęli oni zamierzonego celu. W analogicznym okresie roku ubiegłego przestępstw tych dokonano 35 a usiłowań odnotowano 60.

Powyższe dane jednoznacznie wskazują na szybko wzrastającą świadomość mieszkańców naszego województwa, niemniej jednak, w celu zminimalizowania ilości przestępstw Policja z dużym zaangażowaniem prowadzi szeroko zakrojone działania prewencyjne. Ogromne znaczenie dla efektywności działań Policji w tym zakresie ma zaangażowanie podmiotów pozapolicyjnych, które poprzez akcje informacyjne i prawidłową postawę swoich pracowników, wielokrotnie przyczyniają się do udaremnienia działań oszustów. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z bankami i placówkami bankowymi, dzięki którym, tylko w ostatnim czasie kilkukrotnie udaremniono wypłatę pieniędzy z kont osób pokrzywdzonych i nie przekazano ich oszustom.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nawiązał współpracę z Wojewodą Pomorskim, w ramach której poprzez Regionalny System Ostrzegania (RSO) do mieszkańców województwa pomorskiego, za pośrednictwem telegazety i mobilnej, darmowej aplikacji na telefonach komórkowych od 17 marca 2017 roku docierają komunikaty o próbach wspominanych oszustw. Komunikat pojawia się już po pierwszej odnotowanej przez Policję próbie dokonania oszustwa w danym dniu. Biorąc pod uwagę szybkość i efektywność aplikacji, Policja zachęca do korzystania z niej i przekazywania uzyskanych informacji swoim bliskim. Nie bądźmy obojętni na los osób starszych, gdyż łupem oszustów pada niekiedy dorobek ich całego życia.

Pamiętaj !!! Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach i nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy. Zatroszcz się o osoby bliskie w Twoim otoczeniu. Informuj, ostrzegaj, utrzymuj kontakt, interesuj się ich losem. W razie wątpliwości kontaktuj się z Policją pod numerami telefonów alarmowych 112 i 997.

 

Powrót na górę strony