Wydział Kadr

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, wydział kadr i szkolenia

 

Do zakresu zadań Wydziału Kadr należy:

  1. realizowanie przedsięwzięć związanych z przyjętą przez Komendanta polityką kadrową;
  2. inspirowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu doskonalenie struktur organizacyjnych i funkcjonowania jednostek Policji województwa;
  3. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału;
  4. planowanie zatrudnienia i nabór pracowników do pracy w Komendzie;
  5. realizowanie zadań w zakresie nadzoru merytorycznego w sprawach prowadzonych w trybie przepisów dyscyplinarnych, które pozostają w kompetencji Komendanta oraz realizowanie zadań wynikających z właściwości Komendanta jako organu II instancji.
Powrót na górę strony