Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, wydział gospodarki materiałowo-technicznej

 

Do zakresu zadań Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej należy:

  1. planowanie, organizowanie i realizacja zaopatrzenia Komendy, jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji mających siedzibę w Komendzie w środki materiałowo-techniczne oraz wyposażenie i sprzęt specjalistyczny w ramach dostaw centralnych, zakupów własnych i zleconych;
  2. realizacja zadań związanych z eksploatacją obiektów jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego;
  3. prowadzenie racjonalnej gospodarki składnikami majątkowymi oraz gospodarki magazynowej;
  4. prowadzenie spraw dotyczących stanów prawnych nieruchomości jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego;
  5. planowanie i realizacja inwestycji i remontów w jednostkach organizacyjnych Policji województwa pomorskiego;
  6. realizacja uprawnień policjantów, pracowników, emerytów i rencistów Policji w zakresie spraw mieszkaniowych i socjalnych.
Powrót na górę strony