Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, wydział do spraw zwalczania przestępczości pseudokibiców

 

Do zadań Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców należy w szczególności:

  1. rozpoznawanie i rozpracowywanie środowiska pseudokibiców, ujawnianie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń popełnianych przez pseudokibiców;
  2. nadzorowanie pracy operacyjnej dotyczącej przestępczości pseudokibiców prowadzonej w jednostkach Policji województwa;
  3. opracowywanie analiz zagrożeń bezpieczeństwa na potrzeby planowania prewencyjnego zabezpieczenia imprez masowych;
  4. rozpoznawanie i rozpracowywanie środowisk nacjonalistycznych i ksenofobicznych oraz ujawnianie i zwalczanie przestępstw na tle nienawiści;
  5. monitorowanie stron internetowych dotyczących środowisk pseudokibiców i przestępstw z nienawiści, w zakresie właściwości merytorycznej wydziału;
  6. nawiązywanie, prowadzenie i koordynowanie współpracy z podmiotami policyjnymi, pozapolicyjnymi, w tym ze związkami i klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami kibiców, w zakresie właściwości wydziału, a zwłaszcza wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych.
Powrót na górę strony