Wydział Doboru i Szkolenia

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku top graficzny

Do zakresu zadań Wydziału Doboru i Szkolenia należy:

  1. koordynowanie, organizowanie i realizowanie zadań z zakresu doboru do służby w Policji oraz promowanie zawodu policjanta w województwie;
  2. prowadzenie zarządzanych przez Komendanta postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe;
  3. rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników Komendy i jednostek Policji województwa oraz kierowanie ich na przedsięwzięcia szkoleniowe;
  4. nadzór nad funkcjonowaniem Sali Historii i Tradycji Policji oraz prowadzenie edukacji społecznej w zakresie propagowania historii Policji i etosu służby policyjnej;
  5. organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć szkoleniowych realizowanych w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji województwa oraz doskonalenia zawodowego zewnętrznego.”.
Powrót na górę strony