Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, wydział do walki z przestępczością narkotykową

 

Do zakresu zadań Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową należy:

 1. inicjowanie, nadzorowanie oraz koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych realizowanych przez komórki organizacyjne właściwe do walki z przestępczością narkotykową w jednostkach Policji województwa;
 2. ocena poziomu pracy operacyjnej komórek organizacyjnych właściwych do walki z przestępczością narkotykową w jednostkach Policji województwa;
 3. udzielanie pomocy jednostkom Policji województwa przy wykonywaniu czynności wykrywczych na miejscu poważnych zdarzeń dotyczących przestępczości narkotykowej, a także uczestniczenie w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych w tego typu zdarzeniach;
 4. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodzeniowo-śledczych w sprawach własnych zmierzających do ustalenia sprawców przestępstw narkotykowych związanych z:
  • a) przemytem środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
  • b) produkcją narkotyków syntetycznych oraz prekursorów,
  • c) produkcją oraz uprawy konopi innych niż włókniste,
  • d) handlem znacznymi ilościami środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
  • e) posiadaniem znacznych ilości środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 5. bieżące monitorowanie i analizowanie stanu zagrożenia przestępczością narkotykową na obszarze województwa oraz wytyczanie głównych kierunków działań dla jednostek Policji województwa;
 6. organizowanie i prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej jednostek Policji województwa w zakresie uregulowań prawnych, przepisów resortowych oraz metodyki, techniki i taktyki prowadzenia czynności wykrywczych;
 7. współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji w zakresie poprawy efektywności zwalczania przestępczości narkotykowej;
 8. współpraca z zagranicznymi formacjami Policji oraz ich międzynarodowymi organizacjami, za pośrednictwem właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych Komendy oraz Komendy Głównej Policji, współpraca z organizacjami i instytucjami uprawnionymi do zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej o zasięgu międzynarodowym, a także koordynowanie działań jednostek Policji województwa w tym zakresie;
 9. współpraca z osobami udzielającymi pomocy Policji;
 10. prowadzenie Wojewódzkiego Magazynu Środków Odurzających i Substancji Psychotropowych oraz nadzór nad zagadnieniem dowodów rzeczowych w postaci środków odurzających i substancji psychotropowych zabezpieczonych w ramach postępowań przygotowawczych prowadzonych w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji województwa.
Powrót na górę strony