Wydział do Walki z Korupcją

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, wydział do walki z korupcją

 

 Do zakresu zadań Wydziału do Walki z Korupcją należy:

  1. rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej oraz wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej;
  2. koordynowanie i nadzorowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych realizowanych przez jednostki organizacyjne Policji województwa pomorskiego;
  3. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w sprawach własnych oraz w przypadkach koniecznego udzielenia nadzorowanym jednostkom organizacyjnym Policji województwa pomorskiego wsparcia w działaniach prowadzących do wykrycia sprawców przestępstw łapownictwa, płatnej protekcji i nadużycia funkcji publicznej dokonywanych w sposób skomplikowany determinujący trudności dowodowe;
  4. analizowanie stanu zagrożenia przestępczością korupcyjną na terenie województwa pomorskiego, jej specyfiki, określenie obszarów występowania oraz opracowywanie na tej podstawie kierunków działań wykrywczych;
  5. organizowanie współpracy z organami administracji i kontroli oraz agendami pozarządowymi funkcjonującymi na obszarze województwa pomorskiego w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości korupcyjnej;
  6. koordynowanie współdziałania Wydziału do walki z Korupcją z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz organami ścigania;
  7. inspirowanie jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego do tworzenia komórek do walki z korupcją;
  8. opracowywanie i wdrażanie taktyki działania w zakresie skutecznego odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw korupcyjnych;
  9. współuczestniczenie w opracowaniu programów zajęć lub instruktaży w ramach doskonalenia lokalnego oraz udział w zajęciach i instruktażach z zakresu problematyki przestępczości korupcyjnej;
  10. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji w sprawach dotyczących realizacji zadań o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wymiana informacji o nowych sposobach i metodach przestępczego działania, taktyki prowadzonych czynności operacyjno - wykrywczych oraz przekazywania danych do opracowań i analiz.
Powrót na górę strony