Sztab Policji

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, sztab policji

 

Do zakresu zadań Sztabu Policji należy:

  1. gromadzenie i analizowanie informacji o bieżących najpoważniejszych zdarzeniach na terenie województwa oraz zagrożeniach bezpieczeństwa powszechnego lub niebezpiecznych zakłóceniach porządku publicznego w celu podejmowania skutecznych przedsięwzięć służących ich zapobieganiu i wypracowaniu metod i form działania jednostek organizacyjnych Policji w tych sytuacjach;
  2. bieżące analizowanie i ocenianie pracy służb dyżurnych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa pomorskiego w celu doskonalenia skuteczności i efektywności ich funkcjonowania;
  3. przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań usprawniających proces kierowania działaniami w czasie prowadzenia operacji policyjnych;
  4. określenie zadań do realizacji przy prowadzeniu operacji policyjnych oraz zapewnienie organizacyjnego funkcjonowania Nieetatowego Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku;
  5. dowodzenie i koordynowanie działaniami jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnych;
  6. rozpoznanie oraz ocena zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, wobec których niezbędne jest wprowadzenie w nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji jednostkach organizacyjnych Policji woj. pomorskiego wyższych stanów gotowości do działań lub dodatkowych procedur postępowania;
  7. planowanie, organizowanie i koordynacja działań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i bieżące współdziałanie w tym zakresie z właściwymi organami administracji publicznej i innymi podmiotami systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej;
  8. stały nadzór nad przygotowaniem i aktualizacją planów i procedur działania podległych jednostek organizacyjnych Policji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym o charakterze terrorystycznym oraz w innych sytuacjach kryzysowych;
  9. przygotowanie nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego do wykonywania zadań w sytuacjach szczególnych zagrożeń, w tym po wprowadzeniu konstytucyjnie określonego stanu nadzwyczajnego;
  10. przygotowanie, wdrażanie i nadzorowanie rozwiązań organizacyjno – technicznych usprawniających proces zarządzania działaniami jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego.
Powrót na górę strony